titelbild

Elevresor gymnasieskola

Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts men kan få bidrag till elevresor, antingen genom busskort eller med kontant ersättning. Eleven måste:

  • studera på heltid,
  • ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen 
  • ha längre än 6 kilometer mellan bostad och skola.

Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Elever med inackorderingsbidrag kan inte få busskort eller kontant resebidrag.

Här ansöker du om bidrag till elevresa.

Busskort

Om du kan åka med linjetrafik får du ett busskort. Busskort delas ut på din skola vid läsårsstart.

Busskortet ska lämnas tillbaka om du inte längre är berättigad till ett kort.

Kontant resebidrag

Om du inte kan åka kollektivt eller har mer än 6 kilometer till närmaste hållplats kan du ansöka om kontant resebidrag. Ansökan kan endast göras för innevarande läsår. I stället för kontant ersättning kan medåkning i befintlig skolskjuts beviljas i mån av plats. 

För frågor om resebidrag, kontakta skolskjutshandläggare.

Ändrade förhållanden

Om något ändras som gör att du inte längre har rätt till busskort måste du lämna tillbaka kortet och meddela kommunen.

Tar du emot bidrag på felaktiga grunden blir du återbetalningsskyldig.

Överklagande

Beslut om bidrag till elevresor kan överklagas genom laglighetsprövning. Läs mer om överklaganden på sidan Överklagande.

Regler för elevresor

Fullständiga regler finns i verksamhetsplanen som du hittar under relaterad information.

Kontakt

Kommentera