titelbild

Elevresor gymnasiet

Elever på gymnasiet har inte rätt till skolskjuts, men kan få bidrag till elevresor, antingen genom busskort eller med kontant ersättning.

För att få ha rätt till bidrag till elevresor måste eleven:

  • studera på heltid,
  • ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen 
  • och ha längre än 6 kilometer mellan bostad och skola.

Elevresor gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Elever med inackorderingsbidrag kan inte få busskort eller kontant resebidrag.

Du ansöker om bidrag till eleversor via vi vår e-tjänst: Ansökan om bidrag till elevresa. 

Olika typer av bidrag till elevresor

Busskort

Om en elev kan åka med linjetrafik till skolan får du bidrag i form av ett busskort. Busskort delas ut på din skola vid läsårsstart.

Busskortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. Om du slutar skolan är du skyldig att återlämna busskortet. Om du förlorar ditt busskort måste du anmäla det till skolans expedition, så biljetten kan flyttas över till ett nytt kort.

Kontant resebidrag

Om en elev inte kan åka kollektivt till skolan eller har mer än 6 kilometer till närmaste hållplats kan du ansöka om kontant resebidrag. Ansökan kan endast göras för innevarande läsår. Istället för kontant ersättning kan medåkning i befintlig skolskjuts beviljas i mån av plats. 

För frågor om resebidrag, kontakta skolskjutshandläggare.

Ändrade förhållanden

Om något ändras som gör att du inte längre har rätt till busskort måste du lämna tillbaka kortet och meddela kommunen.

Tar du emot bidrag på felaktiga grunden blir du återbetalningsskyldig.

Överklagande

Beslut om bidrag till elevresor kan överklagas genom laglighetsprövning. Läs mer om överklaganden på sidan Överklagande.

Regler för elevresor

Fullständiga regler finns i verksamhetsplanen som du hittar under relaterad information.

Kontakt

Kommentera