Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är sådan verksamhet som inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. Ett exempel på pedagogisk omsorg är dagbarnvårdare (som kallades daghem eller dagmamma tidigare).

Det finns möjlighet att driva verksamhet inom pedagogisk omsorg som en fristående verksamhet. Verksamheten är då alltså inte kommunal utan drivs i egen regi, men måste godkännas av kommunen.

Någon kommunal eller fristående pedagogisk omsorg finns inte i Ljungby kommun idag.

Kontakt

Kommentera