Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är sådan verksamhet som inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. I pedagogisk omsorg tas barnen omhand i personalens eget hem, i en särskild lokal eller olika flerfamiljslösningar. Ett exempel på pedagogisk omsorg är dagbarnvårdare (som kallades daghem eller dagmamma tidigare).

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen och förskolans läroplan är vägledande för verksamheten.

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Pedagogisk omsorg i enskild regi måste godkännas av kommunen.

Någon kommunal pedagogisk omsorg finns inte i Ljungby kommun idag.

Kontakt

Kommentera