titelbild

Skolstart 2018

Måndagen den 20 augusti börjar läsåret 2018/2019 på våra kommunala skolor. Här kan du se vilken tid skoldagen börjar på just din skola.

Grundskola

Astradskolan

Årskurs    Tid            Plats
F-6 08.00 Klassrummet
7 08.00 Aulan
8-9 08.00 Klassrummet

Kungshögsskolan

Årskurs    Tid           Plats
F-6 08.00 Klassrummet
7 08.00 Musiksalen
8-9 08.00 Klassrummet
Särskolan 08.00 Klassrummet

Åbyskolan

Årskurs    Tid           Plats
F-6 08.00 Klassrummet
7 08.00 Matsalen
8-9 08.00 Klassrummet

Övriga kommunala skolor

Skola                         Årskurser   Tid    
Angelstadskolan F-6 8.00
Agunnarydskolan F-6 8.20
Bolmsöskolan F-6 8.00
Ekebackenskolan F-6 8.00
Hamnedaskolan F-6 8.00
Hjortsbergskolan F-6 8.00
Lidhultsskolan F-6 8.40
Ryssbyskolan F-6 8.20
Stensbergskolan F 8.30
Stensbergskolan 1-6 8.00
Vittarydskolan F-6 8.25

Sunnerbogymnasiet

Årskurs 1

Upprop i aulan klockan 8.15 för följande program:

 • barn- och fritidsprogrammet
 • industritekniska programmet
 • fordon- och transportprogrammet
 • bygg- och anläggningsprogrammet
 • el- och energiprogrammet
 • teknikprogrammet
 • introduktionsprogrammen

Upprop i aulan klockan 9.00 för följande program:

 • naturvetenskapsprogrammet
 • handels- och administrationsprogrammet
 • ekonomiprogrammet
 • vård- och omsorgsprogrammet 
 • samhällsvetenskapsprogrammet

Årskurs 2

börjar med lunch kl. 11.30, lektion kl. 12.30-15.30 i klassrum.

Årskurs 3

börjar med lunch kl. 11.50, lektion kl. 12.30-15.30 i klassrum.

Anvisning till klassrum för årskurs 2 och 3 finns i entrén.

Särskolan Sunnerbogymnasiet

Kl. 08.15

Skollunch

Skollunch serveras måndagen den 20 augusti.

Skolskjutsar

Abonnerade skolskjutsar går första läsdagen i anslutning till när respektive skola börjar. Berörda elever får information. För linjelagda skolskjutsar, se Länstrafiken Kronobergs reseplanerare och tidtabeller eller ladda ner deras app Mobitime. Länstrafikens busskort delas ut första läsdagen i skolan.

Har ditt barn rätt till skolskjuts? För regler kring skolskjuts se www.ljungby.se/skolskjuts. Där finns också en karta över Ljungby bussterminal.

Har du inte fått information om skolskjutsar för ditt barn eller har frågor kan du ringa

Elever i gymnasieskolan som reser med Länstrafiken

Läsårets fem första dagar kan gymnasieelever åka utan busskort. Eleverna får busskort genom expeditionen på Sunnerbogymnasiet. Eleverna måste sedan ha med sig giltigt busskort vid alla resor, annars måste biljettavgiften betalas. 

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen börjar med upprop den 24 augusti kl. 13.00 i Spegelsalen på Sunnerbogymnasiet. Lektioner enligt schema från den 27 augusti. VO Vux startar vecka 34 enligt schema. 

Läsårets tider

Läsårets tider

Kommentera