titelbild

Skolstart

Onsdagen den 21 augusti börjar läsåret 2019/2020 på våra kommunala skolor. Här kan du se vilken tid skoldagen börjar på just din skola.

Grundskola

Astradskolan

Årskurs    Tid            Plats
F-6 08.00 Klassrummet
7 08.00 Musiksalen
8-9 08.00 Klassrummet

Kungshögsskolan

Årskurs    Tid           Plats
F-6 08.00 Klassrummet
7 08.00 Musiksalen
8-9 08.00 Klassrummet
Särskolan 08.00 Klassrummet

Åbyskolan

Årskurs    Tid           Plats
F-6 08.00 Klassrummet
7 08.00 Matsalen
8-9 08.00 Klassrummet

Övriga kommunala skolor

Skola                         Årskurser   Tid    
Angelstadskolan F-6 8.00
Agunnarydskolan F-6 8.20
Bolmsöskolan F-6 8.00
Ekebackenskolan F-6 8.00
Hamnedaskolan F-6 8.00
Hjortsbergskolan F-6 8.00
Lidhultsskolan F-6 8.35
Ryssbyskolan F-6 8.20
Stensbergskolan F 8.30
Stensbergskolan 1-6 8.00
Vittarydskolan F-6 8.25

Sunnerbogymnasiet

Årskurs 1

Upprop i aulan klockan 8.15 för följande program:

 • barn- och fritidsprogrammet
 • fordon- och transportprogrammet
 • bygg- och anläggningsprogrammet
 • el- och energiprogrammet
 • teknikprogrammet
 • språkintroduktion

Upprop i aulan klockan 9.00 för följande program:

 • naturvetenskapsprogrammet
 • ekonomiprogrammet
 • handels- och administrationsprogrammet
 • samhällsvetenskapsprogrammet
 • vård- och omsorgsprogrammet 

Du som är antagen till introduktionsprogram (yrlesintroduktion eller programinriktat val) kommer samma tid som det program som du ska läsa tillsammans med.

Årskurs 2

börjar med lunch kl. 11.30, lektion kl. 12.30-15.30 i klassrum.

Årskurs 3

börjar med lunch kl. 11.50, lektion kl. 12.30-15.30 i klassrum.

Anvisning till klassrum för årskurs 2 och 3 finns i entrén.

Gymnasiesärskolan

Kl. 08.15

Vuxenutbildningen

 • Upprop tisdag 20 augusti klockan 13.00 i aulan.  
 • Introduktionsdag onsdag 21 augusti kl. 08.15 - 12.00.
 • Lektioner enligt schema startar 26 augusti.

Skollunch

Skollunch serveras den 21 augusti.

Skolskjuts

Abonnerade skolbussar går första läsdagen i anslutning till när respektive skola börjar. Berörda elever får information. Länstrafikens busskort delas ut första läsdagen i skolan.

Har ditt barn rätt till skolskjuts? För regler kring skolskjuts se www.ljungby.se/skolskjuts. Där finns också en karta över Ljungby bussterminal.

För linjelagda skolskjutsar, se Länstrafiken Kronobergs reseplanerare och tidtabeller eller ladda ner deras app Mobitime. Observera att flera linjer kommer att ha nya avgångstider och anslutningar på eftermiddagen från och med läsårsstarten 2019/2020.

Har du frågor kring skolskjuts, kan du ringa

Elever i gymnasieskolan som reser med Länstrafiken

Läsårets fem första dagar kan gymnasieelever åka utan busskort. Eleverna får busskort genom expeditionen på Sunnerbogymnasiet. Eleverna måste sedan ha med sig giltigt busskort vid alla resor, annars måste biljettavgiften betalas. 

För linjelagda skolskjutsar, se Länstrafiken Kronobergs reseplanerare och tidtabeller eller ladda ner deras app Mobitime. Observera att flera linjer kommer att ha nya avgångstider och anslutningar på eftermiddagen från och med läsårsstarten 2019/2020.

Läsårets tider

Läsårets tider

Kommentera