titelbild

Läsårets tider

Här hittar du information om skolornas läsårstider och när det är lov med mera. Ett läsår består av en hösttermin och en vårtermin.

Samtliga kommuner i Kronobergs län har samma läsårstider. Detta betyder att höstlov, sportlov och påsklov ligger samtidigt i hela Kronobergs län.

  • Höstlov vecka 44
  • Sportlov vecka 8
  • Påsklov veckan före påsk om det är mer än tre hela skolveckor mellan sportlov och påsklov.  

Jullov kallas den period av ledighet som blir mellan höstterminens slut och vårterminens början och det är olika varje år. Sommarlov kallas perioden mellan vårterminen och höstterminen (mellan två läsår). 

Höstterminen 2022

Torsdag 18 augusti – onsdag 21 december.

Lovdagar

  • 21 september
  • 31 oktober-4 november (höstlov, vecka 44)

Vårterminen 2023

För grundskolan: Tisdag 10 januari-torsdag 15 juni 2023.

För gymnasiet åk 1-2: tisdag 10 januari-torsdag 15 juni 2023.

För gymnasiet åk 3: tisdag 10 januari-onsdag 14 juni 2023.

Lov- och helgdagar:

  • 2 februari
  • 20-24 februari (sportlov, vecka 8)
  • 3-6 april (påsklov, vecka 14)
  • 19 maj
  • 5 juni

Vuxenutbildningen

Terminstiderna följer CSN:s riktlinjer. Läs mer om Vuxenutbildningens terminstider på sidan För dig som studerar (på Vuxenutbildningen). 

Kontakt

Kommentera