titelbild

Verksamhetsintegrerad lärarutbildning

Ljungby en del av den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen i samarbete med Linnéuniversitetet.

Du kan söka en verksamhetsintegrerad lärarutbildning i Ljungby/Växjö. Utbildningen innebär att studenten studerar teorin på Linnéuniversitetet i Växjö och genomför alla de praktiska delarna i Ljungby kommun.  

En verksamhetsintegrerad utbildning har dubbelt så mycket praktik som ordinarie lärarutbildning, vilket är cirka 40 veckor. Praktiken fördelas på förutbestämda VI-skolor två dagar varannan vecka. På skolan tillhör studenten ett arbetslag.  

Studenten byter skola och arbetslag inför varje nytt läsår, men är bara på två av våra vi-skoloenheter.  Skolorna som tar emot studenterna kallas för VI-skolor. I Ljungby kommun är VI-skolorna Stensbergskolan, Hjortsbergskolan, Astradskolan och Åby-/Kungshögsskolan. Utöver den regelbundna praktiken genomför studenten VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på en av VI-skolorna. Linnéuniversitetet kommer att kunna erbjuda 16 studenter att gå VI-utbildningen där all praktik är fördelad i Ljungby och teorin läses i Växjö. 

Illustration av fyra skolor  Det är unikt i Kronobergs län att en ensam kommun tar emot lärarstudenter under dessa villkor genom att erbjuda studenterna praktikplatser på hemmaplan. I och med avtalet med VI-utbildning hoppas man kunna öka möjligheterna för en ny målgrupp att börja studera.  

Kommentera