titelbild

Lärarstudent

VFU - verksamhetsförlagd utbildning

I varje lärarutbildning ingår en studieform som kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU kan genomföras i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, musikskola och vuxenutbildning och ger studenten möjlighet att koppla lärarutbildningens teori till den praktiska verksamheten.

Är du lärarstudent och funderar på att göra din VFU i Ljungby kommun är du välkommen att kontakta oss.

Lärarstudenter som gör VFU på någon av de kommunala skolorna i Ljungby kommun får äta skollunch på skolan kostnadsfritt. Kommer du från en/ett närliggande högskola/universitet bjuder vi dessutom på ett busskort.

VFU i Ljungby kommun

I Ljungby kommun finns 13 grundskolor, 25 förskolor, 15 fritidshem och 1 korttidshem. Kommunen är uppdelad i tre partnerområden. Det finns förskola, förskoleklass, fritidshem, tidiga år och senare år inom alla områden. Det finns också en kommunal gymnasieskola, Sunnerbogymnasiet.

Bussförbindelserna mellan Växjö och Ljungby tätort är bra. 

Välkommen till oss!

Astradområdet

 • Astradskolan, förskola - årskurs 9: Ljungby tätort
 • Ekebackenskolan, förskola – årskurs 6: Ljungby tätort
 • Hjortsbergskolan, förskola – årskurs 6: Ljungby tätort
 • Hamnedaskolan, förskola – årskurs 6:  2 mil söder om tätorten
 • Agunnarydskolan, förskola – årskurs 6: 2 mil öster om tätorten
 • Kånna förskola och fritidshem: 1 mil söder om tätorten.

Kungshögsområdet

 • Kungshögsskolan, förskola – årskurs 9: Ljungby tätort
 • Stensbergskolan förskola – årskurs 6: Ljungby tätort
 • Angelstad skola, förskola – årskurs 6: ca 12 km utanför Ljungby tätort
 • Torpa förskola och fritidshem: ca 25 km utanför Ljungby tätort
 • Lidhult skola, förskola – årskurs 6: ca 40 km utanför Ljungby tätort

Åbyområdet

 • Åbyskolan, förskola –årskurs 9: 10 km norr om Ljungby tätort
 • Ryssbyskolan, förskola –årskurs 6: 10 km öster Ljungby tätort
 • Vittarydskolan, förskola –årskurs 6: 20 km norr om Ljungby tätort
 • Bolmsöskolan, förskola –årskurs 6: 25 km nordväst om Ljungby tätort

Kontakt

Karta över Ljungby kommun
Karta över Ljungby kommun

Kommentera