titelbild

Sunnerbogymnasiet

Sunnerbogymnasiet är den kommunala gymnasieskolan i Ljungby. Hos oss finns den kreativitet, kompetens, bredd och de möjligheter som krävs för att ge dig en bra, konkurrenskraftig utbildning och en god förberedelse både för högskolestudier och för ett spännande yrkesliv.

På gång hos oss:

Gymnasieskolans och vuxenutbildningens undervisning via distans

Utbildning på gymnasieskola och vuxenutbildning sker från och med onsdag 18 mars på distans via hemuppgifter. Beslutet är taget utifrån nationella rekommendationer. Elever får information via fronter och mentor.

Vi vill påpeka att eleverna i rådande situation har ett mycket stort ansvar för att studierna ska fungera. För att underlätta för eleverna följer vi ordinarie schema i den mån det är möjligt. Detta betyder att lärarna finns tillgängliga för att svara på frågor under ordinarie schemapositioner.

Undantagen för detta är transportutbildningen i årskurs 3 och på vuxenutbildningen som från den 23 mars startar igen i skolans lokaler. Det beror på att det finns krav på ett visst antal körtimmar för att kunna utfärda körkort, och det är körningen som kommer att göras på skolan. 

Vi har också från vecka 16 möjlighet att genomföra laborationer, prov, praktiska moment och viss stödundervisning med mera på Sunnerbogymnasiet och vuxenutbildningen. Detta ska ske i mindre grupper (max 6 elever) och under samordnande fonner så att inte alltför många elever möts. Viss praktisk undervisning kan med fördel ske i utomhusmiljö. Blir detta aktuellt får eleven information från läraren.

Gymnasiesärskolans individuella program undervisas på Sunnerbogymnasiet från och med måndag 23 mars. 

Särskild utbildning för vuxna bedrivs också på skolan sedan den 30 mars.

Lunch för gymnasieelever

Från och med vecka 16 kan alla gymnasieelever beställa en matlåda (vegetarisk) via en e-tjänst: Beställ lunch gymnasieelev 

Alla grundskolor utanför tätorten och gymnasieskolan i tätorten är utdelningsställen. Maten ska beställas senast kl. 12.00 närmaste vardag innan den dag du vill ha lunchen och hämtas ut vid respektive skolas entré mellan 11.30-12.30. Vaktmästare på respektive skola (eller annan utsedd) är behjälplig med utdelning. 

Elever från gymnasiet ska inte gå in på skolan.

Student 2020

Viktigt att tänka på är att att den planering vi har nu kan komma att ändras om nya direktiv kommer.

Med hänsyn till gällande rekommendationer planerar vi studenten enligt följande:

  • Studentavslutning sker onsdagen den 10 juni för samtliga avgångsklasser
  • Klasserna kommer att samlas klassvis utspridda på skolan
  • Stipendieutdelning sker via Teams
  • Gemensam lunch intas i klassrummet
  • Klassfotografering enligt schema
  • Studentutspring klassvis enligt schema med begränsad publik. Utspringet kommer att spridas ut under dagen för att minimera risken för smittspridning.

Exakta tider och en mer detaljerad planering kommer att kommuniceras ut så fort planeringsarbetet är klart.

Nu hjälps vi åt att följa den planering och de direktiv som gäller så att studenterna får en minnesvärd student.
/Skolledningen

 

Kommentera