titelbild

Program

Här hittar du information om våra program på Sunnerbogymnasiet.

Du kan läsa mer om programmen och hitta kontaktuppgifter till programansvariga på Sunnerbogymnasiet.se

Varmt välkommen till oss på Sunnerbogymnasiet!

EK Ekonomiprogrammet

På Ekonomiprogrammet, EK, lär du dig om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du förbereder dig för vidare studier på högskola eller universitet. Här får du kunskap i vad som krävs för att starta och driva ett företag i skarpt läge genom att driva UF-företag. När du jobbar inom ekonomiområdet i framtiden är det viktigt att känna till juridikens värld. Du lär dig om det svenska rättsystemet, lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du fördjupar dig än mer i juridik på Juridikinriktningen.

Ekonomi är ett världsomfattande område och de ekonomiska sambanden i värdlen är komplexa. Här lär du dig se ekonomin ur ett helhetsperspektiv, för att du ska förstå hur exempelvis en förändring i den amerikanska ekonomin kan påverka bostadsmarknaden i Sverige. Du får kunskap i olika ekonomiska förhållanden i samhället och vi går också in på grundernar för internationella sammanslutningar och avtal.

I entreprenörskap lär du dig som företagens roll i samhällsutvecklingen på lokal, regional, nationell och internationell nivå. För att lära dig på bästa sätt driver du UF-företag under ett år.

När du jobbar med ekonomi och juridik är du i kontakt med människor. Därför läser du psykologi och lär dig om hur människor tänker, känner och handlar. Det är värdefull kunskap när du ska förstå och ta beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Här utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du övar dig i att dra slusatser, argumentera och presenterar projekt och resultat. Du lär dig om ekonomiområdets begrepp, teorier och modeller. Du utvecklar ett nyanserat och rikt språk som blir ett verktyg i dina studier och i ditt framtida arbetsliv.

UF

Som UF-företagare med anknytning till EK kan du starta ett UF-företag inom exempelvis turism, service, försäljning eller egen tillverkning.

Inriktningar

På Sunnerbogymnasiet finns två inriktningar:

 • Ekonomi
 • Juridik
FT Fordon- och transportprogrammet

FT leder dig in i något av fordons- och transportbranschens olika yrken. Här lär du dig om fordon, transport, teknik, datasystem, mekanik och logistik. Efter examen kan du bli kvalificerad till ett yrkescertifikat som är giltigt i Europa och som ökar dina möjligheter till jobb. Efter examen kan du jobba inom ditt område eller studera vidare på yrkeshögskola och högskola. För vidare studier vid högskola har du möjlighet att komplettera med kurser för att få högskolebehörighet.

Vi har en modern bilverkstad och en övningsgård i direkt anslutning till skolan. Dessutom har vi en modern fordonspark och de datasystem som används i branschen. Här lär du dig möta människor i din yrkesvardag och kan utvecklas till en skicklig yrkesperson. Vi har ett nära samarbete med olika företag och utbildningen är anpassad efter dagens teknik och framtida behov.

Fordons- och transportbranschen är beroende av olika datasystem och den tekniska utrustningen är komplex och specialiserad. Här lär du dig hantera datasystemen och den tekniska utrustningen som branschen kräver. Vi jobbar mycket med problemlösning, miljö, säkerhet och ekonomi inom branschen. Du lär dig använda rätt utrustning och metod när du jobbar och organiserar ditt arbete.

Du övar dig redan under utbildningen i att möta medarbetare, kunder, personer från andra företag och leverantörer. Då tränar du i att förklara och resonera och du blir bekväm i branschens fackspråk, både på svenska och engelska. Du lär dig dokumentera ditt arbete och om de nationella och internationella överenskommelser, lagar och andra bestämmelser som finns.

Vi samarbetar dessutom med branschorganisationerna: MYN (Motormännens Yrkesnämnd), MAF (Motormännens Arbetsgivareförening), TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) och de fackliga organisationerna Metall och Transport.

APL och UF

APL

Vi har nära kontakt med arbetslivet i Ljungby. Det gör att vi kan erbjuda dig goda APL- möjligheter. Du är ute på APL både i årskurs två och tre. Många av våra elever kommer tillbaka till sitt APL-företag för sommarjobb under gymnasietiden eller för en anställning efter examen.

UF

Som UF-företagare med anknytning till FT kan du starta ett UF-företag inom ditt område. På så sätt skaffar du egna kunder och riktiga jobb och uppnår än högre kompetens. Dina färdigheter avgör hur pass avancerat ditt företag kan vara.

Inriktningar

På Sunnerbogymnasiet finns två inriktningar:

 • Transport
 • Personbil
Gysär Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en utbildning för elever som har gått ut grundsärskolan.

Utbildningen är för elever med utvecklingsstörning och är fyraårig. Gymnasiesärskolan i Ljungby bygger på grundsärskolan. I utbildningen erbjuder vi både studier och praktik. Vi i Ljungby kommun erbjuder gymnasiesärskoleprogrammet för administration, handel och varuhantering samt individuella programmet.

Vår gemensamma målsättning är att utifrån varje elevs förutsättning fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.
Gymnasiesärskolans arbetslag I vårt arbetslag finns speciallärare, elevassistenter och ämneslärare. Som resurs finns också kurator, talpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Ansökan

Ansökan gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Förskola och skola och sedan Gymnasieskola.

HA Handels- och administrationsprogrammet

På Handels- och administrationsprogrammet, HA, utbildas du i handel, administration, service och kommunikation. Du lär dig om försäljning, inköp, varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande. HA leder dig in i en bransch med fokus på företagande. Därför har du möjlighet att driva UF-företag redan i åk 2. Då samarbetar du med rådgivare från näringslivet och utvecklas på ett bra sätt i entreprenörskap och företagande. Efter din examen kan du jobba inom ditt område, du kan också studera vidare vid yrkeshögskola eller högskola. För vidare studier vid högskola erbjuds du möjlighet att komplettera med kurser för att få högskolebehörighet.

Här lär du dig om och tränar i service och kommunikation. Du lär dig om administrativa rutiner, organisation och arbetsformer i företag. Du arbetar i många projekt, där du utvecklar din företagsamhet, handlingsförmåga, förmåga att lösa problem och ansvarstagande. Du lär dig också att bemöta människor i både affärs- och medarbetarrelationer och att formulera och kommunicera budskap på ett anpassat sätt.

Du tränar i att analysera, värdera information och att använda IT på ett situationsanpassat sätt. Du lär dig om arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor. Du har möjlighet att komplettera med ytterligare kurser i engelska, vilket är värdefullt i en internationell bransch som denna.

Under ditt första år får du en överblick över handels- och administrationsområdet. Andra året påbörjas inriktningen Handel och service.

Inriktningar

På Sunnerbogymnasiet finns två inriktningar:

 • Administrativ service
 • Handel och service

UF

Som UF-företagare med anknytning till HA kan du starta ett UF-företag inom exempelvis turism, resor och produkt- eller tjänsteförsäljning. På så sätt skaffar du egna kunder och riktiga jobb och uppnår än högre kompetens.

IM Introduktionsprogram

Introduktionsprogram är för dig som inte har godkänt i ämnen som krävs för att komma in på gymnasiet.

Det finns fem introduktionsprogram:

 • Individuellt alternativ
 • Preparandutbildning
 • Programinriktat individuellt val
 • Språkintroduktion
 • Yrkesintroduktion

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ kan du välja om ovanstående inriktningar inte överensstämmer med dina behov, önskemål och framtidsplaner. Din studieplan skräddarsys och kan innehålla både teoretiska studier och praktik.

Preparandutbildning

Preparandutbildning är en ettårig utbildning för dig som har målet att bli behörig till ett nationellt program. Inom preparandutbildningen erbjuds du att läsa de ämnen som du behöver för att bli behörig till ett nationellt program.

Programinriktat individuellt val-PRO

 PRO är möjligheten för dig som endast saknar godkänt i ett kärnämne och har bra meritpoäng i övrigt. Det innebär att du läser ett yrkesprogram tillsammans med klasskompisar i alla ämnen förutom det ämnet som du saknar godkänt i från grundskolan. Det ämnet läser du enskilt för att nå godkänt. PRO-platser kan enbart erbjudas på de program där det finns lediga platser när intaget är klart.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är en utbildning för dig som har kommit sent till Sverige och behöver förbättra dina kunskaper i svenska språket. Det förbereder dig för vidare studier eller yrkesliv.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion erbjuder både gymnasiekurser på yrkesprogram och studier på grundskolenivå.Det är en treårig utbildning för dig som vill varva teori och praktik. Följande Yrkesintroduktioner planeras:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 •  Hantverksprogrammet
 •  Industritekniska programmet

Behörighet till gymnasiet

För att börja gymnasiet behöver du ha godkänt i:

 • matematik
 • engelska
 • svenska/svenska som andraspråk

För vissa program krävs godkänt i ytterligare fem eller nio ämnen.

Kontakta studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer.

IN Industritekniskaprogrammet
Industritekniskt

På Industritekniska programmet, IN, lär du dig processinriktad och maskinell materialbearbetning, svetsning, driftsäkerhet och underhåll. Din valda inriktning bestämmer vilket område du fördjupas inom. Efter avklarad examen är du anställningsbar inom ditt yrkesområde, men du kan också studera vidare på yrkeshögskola eller högskola. För vidare studier vid högskola har du möjlighet att komplettera med kurser för att få högskolebehörighet.

På IN jobbar du med industriell teknik och industriteknisk produktion. Du lär dig använda olika svetsmetoder, CNC-maskiner och teknisk datautrustning. Du bearbetar material, hanterar industritekniska processer och arbetar med kvalitetssäkring. Vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv i den industriella verksamheten. På så sätt ser du sammanhangen i produktionsleden, produktionsutrustningens funktion, användning och skötsel inom industriell teknik. Regler, noggrannhet och säkerhet är viktigt och återkommer i allt vi gör.

Utöver yrkeskunnande är det viktigt att du är flexibel och kan lösa problem. Du lär dig planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla ditt arbete. Du lär dig branschens fackspråk, att ta ansvar, jobba självständigt och utföra ditt yrkeskunnande med hög kvalitet. Vi har ett bra samarbete med företag i regionen som bidrar till din utveckling och gör att du får en branschanpassad utbildning. När du är ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) får du dessutom inblick i företagandets villkor.

Vi har stora lokaler med modern teknik och bra utrustning där du övar dina praktiska färdigheter. När du kommer ut på APL fortsätter du din utbildning på företagens utrustning.

Inriktning: Produkt- och maskinteknik

På Produkt- och maskinteknik lär du dig hantera verktyg, industriella utrustningar t ex CNC-maskiner och hantera och bearbeta olika material. Efter inriktningen kan du jobba som maskinoperatör, där du också behöver veta en hel del om bedömningar av produktens utformning och kvalitet. Du kan också välja att jobba med mer produktnära arbete som design, konstruktion och produktion. Inriktningen förbereder dig för jobb som exempelvis CNC-operatör, maskinställare, montör och produktionstekniker

Inriktning: Svetsteknik

Svetsteknik fokuserar på kunskap om olika svetstekniker, plåtbearbetning och andra närliggande arbetsmoment. Inriktningen kan leda dig till jobb som svetsare inom många olika yrken, och dessutom som godkänd internationell svetsare. Inriktningen förbereder dig för jobb som exempelvis svetstekniker, produktionstekniker och montör.

Certifieringar

På industritekniska programmet har du möjlighet till följande certifieringar:

 • Grönt kort i CNC-teknik
 • Internationell svetsning, IW
 • Heta arbeten
 • Säkra lyft
 • Truckkort 

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

En viktig del av din utbildning är APL. APL står för Arbetsplatsförlagt lärande vilket innebär att du som elev får komma ut i verkligheten och följa olika verksamheter. Ofta ger APL goda kontakter med de lokala företagen och i många fall arbete efter avslutad utbildning. På IN har du 15 veckors APL, fördelat på 5 veckor under hösten i årskurs två och 5 veckor vardera på hösten och våren i årskurs tre.

Vi har nära kontakt med arbetslivet i Ljungby. Det gör att vi kan erbjuda dig goda APL- möjligheter. Du är ute på APL både i årskurs två och tre. Många av våra elever kommer tillbaka till sitt APL-företag för sommarjobb under gymnasietiden eller för en anställning efter examen.
Företag vi samarbetar med inom inriktning svets är: Ljungby maskin, Swetruck med mera.

Företag vi samarbetar med inom inriktning Produkt och maskinteknik är: Ljungby CNC, Tutaryds mekaniska med mera.

UF

Som UF-företagare med anknytning till IN kan du starta ett UF-företag inom ditt område. På så sätt skaffar du egna kunder och riktiga jobb och uppnår än högre kompetens. Dina färdigheter avgör hur pass avancerat ditt företag kan vara. Tidigare elever har tillverkat olika produkter för försäljning.

Inriktningar

På Sunnerbogymnasiet finns två inriktningar:

 • Produkt och maskinteknik
 • Svetsteknik
NA Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet, NA, är ett högskoleförberedande program. Om du är intresserad av naturvetenskap, matematik och samhällsfrågor och nyfiken på hur saker fungerar - då ska du välja NA. Det förutsätts att du tar egna initiativ och ansvar för dina studier. En högskoleförberedande examen från NA ger dig en bred och bra grund med stora möjligheter till framtida studier både i Sverige och utomlands.

Här är naturvetenskap, matematik, samhällsfrågor och problemlösning i fokus. Vi ger dig svar på varför solen är gul, om det finns blått blod och varför man säger att ett parti är blått, rött eller grönt. Du får vara kreativ, nyfiken och lösa problem. Vi blandar teori med experiment, laborationer och fältstudier. På så sätt blir du van vid att arbeta med modern teknik och utrustning inom det naturvetenskapliga området. Du använder datorn som analysverktyg i alla delar av undervisningen.

Vi tittar på sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden och kemiska processer. Eftersom matematik är ett av naturvetenskapens viktigaste verktyg har du möjlighet att studera matematik på hög nivå.

Här utvecklar du ett naturvetenskaplig förhållningssätt. Du lär dig om naturvetenskapen ur ett historiskt och nutida perspektiv. Dessutom diskuterar du naturvetenskapens roll i samhället utifrån ett etiskt perspektiv och tar del av diskussioner i forskningsvärlden. Du utvecklar ditt språk, både i svenska och engelska, inom naturvetenskaps- och matematikområdet. Du blir duktig på att argumentera, diskutera och utföra analyser.

Under din studietid ingår studiebesök och studieresor. Tidigare har vi bland annat besökt Stockholm, Kolmården, kärnkraftverk och olika universitet. Dessutom har vi gjort exkursioner vid havet och olika sjöar i närområdet.

UF

Som UF-företagare med anknytning till NA kan du starta ett UF-företag inom många olika områden. Tidigare elever har drivit UF-företag med tillverkning av smycken och drivit dansskola.

Praktik

Det finns möjlighet till en praktikvecka under ditt andra år. Tidigare elever har haft sin praktik på företag i Ljungby och på universitet.

Inriktningar

På Sunnerbogymnasiet finns två inriktningar:

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle
NIU - Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning, NIU,  vänder sig till dig som vill satsa på såväl utbildning som idrott. Utövar du idrott på elitnivå inom ishockey är detta utbildningen för dig.

Du kan välja NIU på föjlande program på Sunnerbogymnasiet:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Du gör även en ansökan/anmälan till idrottsförbundet.

Ishockey

Här ges du möjlighet att kombinera gymnasiestudier med en elitsatsning på ishockey. Genom målmedveten träning på NIU ishockey kan du utveckla din talang och bli en bättre ishockeyspelare. Du får en mångsidig grundutbildning med en stor dos styrketräning under ledning av professionella tränare.

Träningspassen ligger på lektionstid. När utbildningen är klar har du tränarutbildning steg 1.

Du kommer att ha 400 poäng av dina gymnasiepoäng förlagda till ishockey (200 poäng programfördjupning, 200 poäng individuellt val). Utbildningen är för dig på elitnivå och är öppen för alla att söka.

I samarbete med IF Troja Ljungby.

SA Samhällsvetenskapsprogram

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA, är ett högskoleförberedande program. Om du är nyfiken på världen, samhället och människan, har ett intresse för att diskutera och vill lära dig om språk och om medier, information och kommunikation - då ska du välja SA. Det förutsätts att du tar egna initiativ och ansvar för dina studier. En högskoleförberedande examen från SA ger dig en bred och bra grund med stora möjligheter till framtida studier både i Sverige och utomlands.

Här är människan, samhället, kommunikation och media i fokus. Du lär dig om olika samhällsstrukturer, samhällsfunktioner, hur människa och samhälle ska fungera tillsammans. Vi går in på demokrati, etik, kommunikation, genus och miljö. Vi studerar samhället utifrån olika perspektiv: makt, ekonomiska, politiska och historiska. Här får du nya utmaningar och kan fördjupa dig i intressanta samhällsfrågor. Du lär dig producera budskap och presentationer med modern teknik och interaktiva medier.

På SA utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du lär dig formulera och utreda frågeställningar, använda teorier och metoder och diskutera möjliga lösningar på samhällsvetenskapliga problem. Dessutom utvecklar du ditt språk, både i svenska och i engelska. Det här har du stor nytta av när du kommer ut i högskolans och universitetens värld.

Vi har god kontakt med olika samhällsfunktioner och näringslivet, både lokalt och nationellt. Därför erbjuder vi dig verklighetsförankrade studier. Du har dessutom möjlighet att delta i studiebesök, FN-rollspel och diskutera med inbjudna föreläsare.

Inriktningar

På Sunnerbogymnasiet finns två inriktningar:

 • Beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskap

UF

Som UF-företagare med anknytning till SA finns möjlighet att starta ett UF-företag inom många olika områden. Tidigare elever har drivit företag med tillverkning av almanackor, spel och bakverk, drivit reseföretag och ordnat föreläsningar. Du kan också producera webbsidor och böcker.

TE4 Gymnasieingenjör

När du har gått tre år på Teknikprogrammet kan du välja att söka till TE4, den ettåriga gymnasieingenjörsutbildningen.
Denna ettåriga påbyggnadsutbildning leder till en gymnasieingenjörsexamen som gör dig till en anställningsbar problemlösare.

Läs mer på Sunnerbogymnasiet.se

VO Vård- och omsorgsprogrammet

På Vård- och omsorgsprogrammet, VO, utbildas och förbereds du för att ta steget ut i arbetslivet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Här är människor, vård, omsorg, etik, stöd, erfarenhet, reflektion och kunskap i fokus. Du får en praktisk utbildning i sjukvård, omsorg och psykiatri med en teoretisk grund. Efter examen kan du jobba inom området och är anställningsbar som undersköterska.

VO är präglat av människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Vi jobbar med människors olika behov i vård- och omsorgssituationer och hur olika sjukdomar uppkommer och behandlas. Du möter varierande arbetsformer där samarbete och förmåga att ta initativ och ansvar betonas. Du utvecklas din empatiska förmåga och ett förhållningssätt som vilar på etiska värderingar i omvårdnadsarbetet.

Att jobba med människor inom vård och omsorg ställer krav på god förståelse, genuin kunskap, en god förmåga att kommunicera och att se saker ur olika perspektiv. Därför lär du dig om medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap på VO. Vi går ofta in på etiska frågeställningar som rör yrkesområdet och på de lagar och författningar som reglerar yrkesområdet.

Språket är ett viktigt verktyg när du ska kommunicera med patienter, omsorgstagare och kollegor. Du måste kunna ge korrekt och kompex information på ett bra sätt och därför ger vi dig möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat språk. Du har också möjlighet till fördjupade kurser i engelska som ökar dina möjligheter till jobb utomlands.

Många delar av våra kurser är verksamhetsförlagda, vilket ger dig erfarenhet och kontakter med arbetslivet. Vi samarbetar med hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Ljungby kommun, därför kan vi erbjuda dig goda APL-möjligheter och din chans till sommarjobb är stor. Dessutom har vi ett rymligt och välutrustat metodrum på skolan, där du övar för att öka din erfarenhet och yrkeskompetens. Vi gör studiebesök regelbundet inom olika områden.

Körkortsutbildning

Körkortsutbildning ingår på VO. Du får tio körlektioner och teoriutbildning. Yrkesområdet ställer ofta krav på körkort och därför erbjuder vi detta i utbildningen.

Första året på VO

Första året läser du grundläggande kurser inom vård- och omsorgsområdet. Du har APL med handledare inom äldreomsorgen. Där möter du människor med olika behov av stöd, vård och omsorg och får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Andra och tredje året på VO

Andra året utvecklar du dina praktiska kunskaper inom sjukvård, omsorg eller psykiatri. Du möter människor som vårdas för olika former av kroppsliga och psykiska sjukdomar och människor med funktionsnedsättning. Tredje året fördjupar du dig inom akutsjukvård och har två APL-perioder. Din APL-plats väljer du utifrån egna intressen.

VO förbereder dig för jobb som exempelvis undersköterska och personlig assistent. Du kan jobba på sjukhus, vårdcentral, hemsjukvård, särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet eller hemtjänst. Du har en utmärkt grund om du vill läsa vidare till exempelvis sjuksköterska, socionom, sjukgymnast, brandman eller polis. Du har möjlighet att komplettera med kurser för att få högskolebehörighet.

UF

Som UF-företagare med anknytning till VO kan du exempelvis arrangera aktiviteter för omsorgstagare

Kommentera