titelbild

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan ska kunna möta varje elevs förutsättningar och behov. Gymnasiesärskolan ska ge förutsättningar för ökad samhällsgemenskap och delaktighet som ger goda förberedelser för arbetslivet och ett meningsfullt vuxenliv. Utbildningen på gymnasiesärskolan följer en tydlig struktur för att ge en likvärdig nationell utbildning. I Ljungby kommun finns gymnasiesärskolan på Sunnerbogymnasiet.

Det lär du dig på gymnasiesärskolan

Du ska få en god grund för yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället. Sunnerbogymnasiet erbjuder nationellt program och individuellt program med flexibla lösningar och i den mån det är möjligt anpassas programmet individuellt efter elevens önskemål. Vår målsättning är att utveckla och fördjupa elevens kunskaper.

Så här arbetar vi

På gymnasiesärskolan har varje elev en individuell studieplan. På Sunnerbogymnasiet finns möjlighet att läsa enstaka ämnen på nationellt program utöver ämnesområden. Gymnaiesärskolan har för verksamheten anpassade och moderna lokaler.

Så här är programmen uppbyggda

Individuella programmet

Individuella programmet i gymnasiesärskolan är en utbildning som är anpassat efter elevernas behov och förutsättningar. Eleverna studerar ämnesområden istället för ämnen.

Ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation
 • Natur och miljö
 • Praktik
 • UF – på gymnasiesärskolan kan du starta och driva ett UF.

Utbildningen ska ge kunskaper för ett så aktivt och självständigt liv som möjligt för att kunna delta i samhällslivet. På Sunnerbogymnasiet finns möjligheter att läsa enstaka ämnen på nationellt program utöver ämnesområdena på det individuella programmet. 

Nationellt program

För närvarande erbjuder vi programmet för fordonsvård och godshantering. Vi försöker alltid att anpassa programmet efter ditt intresse. Inför det kommande skolåret undersöker vi även intresset för att starta programmen administration, handel och varuhantering samt hälsa våd och omsorg. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare om du är intresserad av något av dessa program.

Programmet för fordonsvård och godshantering

 • Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900 p
 • Programgemensamma ämne 500 p
 • Programfördjupning 800 p
 • Gymnasiesärskolearbete 100 p
 • Individuellt val 200 p

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program. Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fordonsvård och godshantering. IT-system av olika slag används inom alla yrkesområden, utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att använda datorer och IT-system inom yrkesområdet  Under utbildningen erbjuds eleverna arbetsplatsförlagt lärande, APL. Programfördjupning utgör ett komplement till yrkesområdena som exempel fordonsteknik, verkstadsteknik och sammanfogningsteknik. Kurser som hem- och konsumentkunskap och trafikantkunskap bidrar till att eleverna utvecklar förmåga till självständigt liv. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Utifrån elevens val av de nationella programmen erbjuder vi APL som är anpassat för yrkesområdet.

Gymnasiesärskolearbete

Gymnasiesärskolearbetet visar att eleven är väl förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Eleven ska visa förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

 

Kontakt

Kommentera