titelbild

Rastfadder

Organisation 

Rastfadderverksamheten drivs som en förening och samarbetar med Ljungby kommun. Det är föreningen som engagerar faddrarna åt de F6-skolor som så önskar och skolan bestämmer utformningen.

Rastfadderns uppgift

Rastfaddrarna ska vara bland eleverna under rast, men även vid andra tillfällen under skoldagen, efter överenskommelse. Målsättningen är att det ska finnas två rastfaddrar varje rast.

En rastfadder är inte en vakt, utan en "kompis".

Kontakt

Kommentera