titelbild

Fristående fritidshem

Fristående fritidshem finns i anslutning till Thoren Framtid och Lingbygdens friskola.

Vårblommans föräldrakooperativ i Annerstad bedriver också fritidshem.

Tillsyn av fristående fritidshem

Kommunen genomför tillsyn på de fristående fritidshem som kommunen godkänt och som inte finns i anslutning till en grundskola. Av de fristående fritidshemmen i Ljungby kommun är det Vårblommans föräldrakooperativ som kommunen har tillsyn över. Övriga granskas av Skolinspektionen. 

Kontakt

    Kommunens kontaktcenter

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera