titelbild

Hälsa

Barn med allergi

Om ditt barn har födoämnesallergi finns möjlighet till kost som är anpassad till barnets behov. Om ditt barn har någon annan allergi tas en individuell lösning fram för barnet. Kontakta placeringshandläggaren i god tid.

Det finns inte några särskilda allergisanerade förskolor i kommunen.

Samverkan

Ljungby kommun samverkar med Region Kronoberg och övriga Kronobergs läns kommuner gällande barn och unga med social problematik.

Ljungby kommun samverkar också med barnhälsovården när det gäller barn som är placerade i familjehem eller HVB-hem.

Kontakt

Frågor om ansökan och placering

Kommentera