titelbild

Avgift

För en plats i förskola betalar du som förälder en avgift. Du betalar avgift i förhållande till ditt hushålls totala inkomst. Därför lämnar du in en inkomstuppgift när du får en plats i förskola. 

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet (barn 1). Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. I Ljungby kommun används maxtaxa. Det innebär att det finns ett maxbelopp för avgiften.

Syskon placerade i förskola/fritidshem som inte drivs av kommunen kan påverka avgiften. 

Följande avgifter gäller från och med 1 januari 2020. Se den fullständiga taxan längre ner på sidan.

Barn 1 är det yngsta barnet.

Förskola

För alla barn 1-2 år, för 3-åringar fram till och med augusti och för 4-6 åringar under sommarlovet (juni-augusti). Reducerad taxa för allmän förskola gäller endast under skolans terminer (september-maj).

Avgiften för förskola beräknas i procent på din familjs inkomst upp till ett visst belopp per månad.

  • För barn 1 betalar du 3 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 478 kronor.
  • För barn 2 betalar du 2 procent av hushållets totala inkomst upp till 986 kronor.
  • För barn 3 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till 493 kronor.

Reducerad taxa

För barn från och med höstterminen det år de fyller 3 år och 4-6 åringar under skolans terminer (september till maj). För 4-6 åringar under sommarlovet (juni-aug) gäller inte den reducerade taxan. Gäller föräldrar med tillsynsbehov, föräldralediga och arbetssökande.

  • För barn 1 betalar du 2,4 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 183 kronor.
  • För barn 2 betalar du 1,6 procent av hushållets totala inkomst upp till 789 kronor.
  • För barn 3 betalar du 0,8 procent av hushållets totala inkomst upp till 395 kronor.

Reducering av avgiften för barn inskrivna i allmän förskola görs från och med september månad det år då barnet fyller 3 år.

Betalning

Du betalar avgiften för att ha en plats på förskolan. Därför tas avgift ut 12 månader per år.

Frågor om ansökan och placering

Kommentera