titelbild

Stensbergs förskola

Stensbergs förskola med avdelningarna Lönneberga, Junibacken, Bullerbyn och Saltkråkan är belägen på Stensbergsområdet i Ljungby i nära anslutning till Stensbergsskolan.

Vår verksamhet bedrivs i två olika lokaler. På Björkstigen 11 hittar man Lönneberga, Bullerbyn och Junibacken. Saltkråkan ligger i en villa på Torsgatan 54.

Miljö för lek och rörelse

Vi har en fin utemiljö med både skog och öppna ytor som inspirerar till lek och lärande.

Vi arbetar för att ge barnen stimulerande miljö för lek och rörelse utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Både vår inne- och utemiljö ska utöver de vanliga lekarna erbjuda lärmiljöer som lockar till utforskning, ger upplevelser och stimulerar alla sinnen.

För oss är det viktigt att barnen är ute mycket och har möjligheter till rörelse i sina dagliga aktiviteter. Genom rörelse vill vi att barnen ska få känna rörelseglädje och få en positiv upplevelse av att använda sin kropp.

Lek och trygghet

Förutom rörelse arbetar vi också mycket med språket och den fria leken. Genom språklekar vill vi att barnen ska utveckla ett större ordförråd och att de lättare ska kunna uttrycka sig och kommunicera.

Genom leken stimuleras fantasin, språket samt förmågan att samarbeta och lösa problem. 

Vi lägger stor vikt vid att skapa trygghet för våra barn. Vi bemöter alla barn med värme och respekt. Vi vill skratta och ha roligt tillsammans med barnen.

Öppen och nära föräldrakontakt

Förskolan är ett komplement till hemmet. Därför strävar vi efter en öppen och nära föräldrakontakt, som också är det bästa för att skapa en trygghet för barnet.

Vi har utvecklingssamtal och regelbundna föräldramöten. Dessutom finns ett föräldraråd och du som förälder är alltid välkommen att hälsa på. Vi har också sommarfest, Luciafirande och drop in-fika. Introduktionen sker i samråd med dig som förälder. Vår introduktion tar i regel 2 veckor.

Förskolan är öppen kl. 6.30-18.30 på vardagar. Om det finns behov kan vi ha öppet kl. 6.00-19.00.

Fyra dagar om året är förskolan stängd för planeringsdagar. Då arbetar personal och rektor med verksamhetsutveckling. Information om vilka dagar förskolan har stängt meddelas minst två månader i förväg.

Du är alltid välkommen att ställa frågor kring verksamheten!

Kontakt

  Stensbergs förskola

 • Björkstigen 9 och 11, 341 33 Ljungby Torsgatan 54, 341 32 Ljungby

  Bullerbyn

 • Tel. 0733-75 43 04

  Junibacken

 • Tel. 0733-75 44 52

  Lönneberga

 • Tel. 0733-75 43 05

  Saltkråkan

 • Torsgatan 54, 341 32 Ljungby
 • Mobil: 0733-75 43 06

Kommentera