titelbild

Lasarettsgatans förskola

Lasarettsgatans förskola ligger centralt i Ljungby. Vi har nära till bland annat det fina Vattentorns-området, flera roliga lekplatser, Sagomuseet och mycket mer. Förskolan har fyra avdelningar. På Vännen går barn mellan 1 - 2,5 år. På Kompisen och Bästisen 1,5 - 4 åringar. De äldsta barnen går på Polaren.

Förskolan är öppen kl. 6.30-18.30 på vardagar. Om det finns behov kan vi ha öppet kl. 6.00-19.00.

Leken

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Den är ett redskap att undersöka och utforska livet med. Leken är vårt första möte med glädje. Därför har vi på Lasarettsgatans förskola ledorden: 

Ha roligt, upptäck, lek och lär!

Det är viktigt att barn får leka tillsammans med lekglada vuxna. Barn måste mötas av en intresserad vuxen som klär upplevelser i ord. Lek och lärande går hand i hand!

Vår målsättning

Vår uppgift på är att skapa en trygg miljö för barnen. Vi bemöter alla barn med värme och respekt. Vi vill skratta och ha roligt tillsammans med barnen. De ska alltid veta att det finns ett knä eller en famn att krypa upp i. Vi sätter tydliga gränser som barnen förstår, men uppmuntrar dem till självständighet och berikar deras vardag med upplevelser. Det gör vi med vår erfarenhet, kreativitet och kompetens.

Föräldrarna - en viktig del av förskolan

Förskolan är ett komplement till hemmet, därför strävar vi efter en öppen och nära föräldrakontakt.

Vi har utvecklingssamtal och regelbundna föräldramöten. Dessutom finns ett föräldraråd och du som förälder är alltid välkommen att hälsa på. Vi har också sommarfest och luciafirande tillsammans. Introduktionen på förskolan sker i samråd med dig som förälder. Vi sätter alltid barnets behov i centrum.

Lärandepedagogik

Alla barn lär sig på olika sätt. Därför arbetar vi efter olika teman och använder oss av bild, musik, rörelse, media och drama med mera. Det stärker barnens allsidiga utveckling, både när det gäller fantasi, kreativitet, identitet, motorik, språk och sociala färdigheter. I vårt temaarbete utgår vi ifrån barnens intressen.

Utomhusaktiviteter

Leken blir oftast konstruktiv och kreativ när barnen är utomhus, till exempel i skogen. På Lasarettsgatans förskola finns en bra utemiljö, men vi försöker ändå att gå till andra lekplatser, parker och naturområden. Genom att leka ute och i skogen får barnen uppleva naturen och får naturliga tillfällen att röra sig och utvecklas motoriskt, fysiskt och intellektuellt.

Alla barn går på gymnastik på Ljungberga.

Kontakt

  Lasarettsgatans förskola

 • Lasarettsgatan 3, 341 35 Ljungby

  Vännen

 • Tel. 0733-75 43 28

  Polaren

 • Tel. 0733-75 43 29

  Bästisen

 • Tel. 0733-75 43 30

  Kompisen

 • Tel. 0733-75 43 31

Kommentera