titelbild

Lasarettsgatans förskola

Om Lasarettsgatans förskola

 Lasarettsgatans förskola ligger centralt belägen i Ljungby, med närhet till bl.a fina lekplatser, till Ljungbergas gymnastiksal och det härliga Vattentornsområdet. Förskolan välkomnar till 4 syskonavdelningar, där avd. Polaren inriktar sig framförallt mot de äldsta barnen. Förskolan erbjuder en välfungerande utemiljö och fina, väl anpassade lärmiljöer inomhus.

Mottagningsköket serverar dagligen ca. 90 portioner mat, och lokalvården bedrivs under förskolans öppethållande.

Vår pedagogik

Förskolan ska utgöra ett komplement till hemmet, och vi arbetar för en god samverkan mellan hem och förskola. Den viktiga introduktionsperioden sker i samråd med vårdnadshavare och vi  genomför kontinuerligt Utvecklingssamtal samt bjuder in till Föräldramöte.

Vi arbetar för en trygg miljö, som ska vara rolig och utvecklande för varje barn. Leken är viktig för barns utveckling och lärande, och ett sätt för barnen att få upptäcka och utforska sin omvärld. Barn lär på olika sätt och vi arbetar tematiskt med olika material och metoder för att möta varje barns behov och förutsättningar på bästa sätt.   

Utbildade barnskötare och förskollärare planerar, genomför och utvärderar undervisningen.

Vi fokuserar särskilt på ett språkutvecklande arbetssätt och på att nyttja och skapa lärtillfällen under hela dagen. Pedagogerna har kunskap att använda tecken som stöd och bildstöd som komplement i det dagliga arbetet med språkutveckling.

Övergripande tema för läsåret 2023/2024 är Sagor och berättelser.

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta rektor.

Kontakt

  Lasarettsgatans förskola

 • Lasarettsgatan 3, 341 35 Ljungby

  Vännen

 • Tel. 0733-75 43 28

  Polaren

 • Tel. 0733-75 43 29

  Bästisen

 • Tel. 0733-75 43 30

  Kompisen

 • Tel. 0733-75 43 31

Kommentera