titelbild

Kajsa Kavat

Kajsa Kavat är förskolan där barn får tid. Tid att upptäcka, utforska och undersöka i egen takt. Tid att äta i lugn och ro. Tid för lek. Tid för lärande. Tid att gå på promenad och upptäcktsfärd. Tid för varje barn. Tid för föräldrar. Tid att få vara.

Ett varmt bemötande av personal gör den första kontakten med förskolevärlden trygg och välkomnande.

Vid måltiderna har vi stora möjligheter till samtal i lugn och ro och får då god språkträning. Vi är ute varje dag, i alla väder. Under hela dagen pågår lek och lärande med aktiv och närvarande personal.

Förskolans målsättning och arbetsplan

Trygghet vill vi ge barnet genom att:

 • ge närhet
 • visa förståelse
 • visa respekt
 • ha ett gott arbetsklimat
 • ha goda föräldrarelationer
 • ge en utvecklande förskolemiljö

Tid vill vi ge genom att:

 • ge barnet tid för lek och lärande
 • ge barnet tid för att upptäcka och utforska
 • ge barnet egentid
 • ge barnet matro
 • ge tid för av- och påklädning
 • ge föräldrar tid
 • förbereda inför avbrott av exempelvis lek

Glädje vill vi ge genom att:

 • ge en spännande och lustfylld miljö
 • skapa glädje tillsammans med pedagoger och kompisar
 • utveckla leken och lärandet
 • väcka barnens nyfikenhet

Fantasi stimulerar vi genom att:

 • läsa böcker
 • dramatisera
 • leka
 • uppleva natur, närmiljö
 • berätta
 • besöka exempelvis bibliotek
 • regelbundet ta del av kulturutbud som erbjuds

Empati lär vi genom att:

 • utveckla förståelse för andras känslor
 • föregå med gott exempel
 • skapa inlevelse och medkänsla till varandra
 • visa varandra respekt

Självkännedom får vi genom att:

 • se varje barns individuella behov
 • lära barnet fungera i grupp
 • låta barnet växa och finna egna lösningar
 • berömma ofta och förstärka det goda.

Föräldrasamarbete

Som förälder är du alltid en viktig person för ditt barn men även för oss som personal. Du är ALLTID välkommen att vara med oss. Genom kommunikation och möten vill vi bygga upp ett bra förhållande mellan oss.

Ni kommer att bjudas in till föräldramöte, utvecklingssamtal och trivselaktivitet.

Viktigast av allt är dock den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi strävar efter att finnas till hands och förmedla hur dagen varit.

Förskolan stängs under 2020

Just nu pågår nybygge och renovering av flera förskolor i Ljungby tätort. I samband med att de invigs kommer förskolor med endast en avdelning att stängas. Förskolan Kajsa Kavat är en av dem, men har öppet fram till och med vecka 33 2020. 

Kontakt

 • Kajsa Kavat
 • Villagatan 1, 341 30 Ljungby
 • Mobil: 0733-75 43 40
Huset Kajsa Kavat
Skylt Kajsa Kavat

Kommentera