titelbild

Harabergsgatans förskola

På Harabergsgatans förskola vill vi att alla ska känna trygghet och få ett bra bemötande. Vi strävar efter en inspirerande och utvecklande verksamhet, där vi tar vara på barnens nyfikenhet och lust att lära.

Lärande i alla situationer

Harabergsgatans förskola är den äldsta i Ljungby och grundades 1965. Vi är en mångkulturell förskola, vilket vi ser som en stor tillgång.

Pedagogerna på förskolan ser alla situationer under dagen som möjligheter till lärande. Vårt mål är att alla barn ska utveckla sitt språk, sin matematiska förmåga och sina naturvetenskapliga kunskaper. Vi jobbar kontinuerligt med rim och ramsor för språkträning, matematik, teknik, drama, skapande, experiment och musik. Vi uppmuntrar även barnen att berätta på sitt sätt i våra olika samlingssituationer. Det är viktigt att träna på att våga prata inför en grupp. 

Vi har en stor gård som delvis är handikappanpassad. Barnen får möjlighet till stimulerande utevistelse året om och det utvecklar deras motorik, hälsa, fantasi och ger dem tillfälle att leka med barn i olika åldrar. Förskolan är centralt belägen och har närhet till både natur och olika kultur- och fritidsanläggningar, exempelvis bibliotek och ishall.

Avdelningar

Några gånger per termin träffas hela förskolan och gör något tillsammans som till exempel fira olika högtider, teater eller annat.

1-2 gånger i veckan träffas de äldsta barnen i en grupp som vi kallar Bamsegruppen. Det är en bra förberedelse till förskoleklassen där barnen kommer att vistas i stor grupp med jämngamla barn.

Våra fyra avdleningar, Pysslingen, Älvan, Trollet och Draken är utvidgade syskonavdelningar anpassade för barn i åldrarna 1-5 år.

Föräldraråd

Förskolan har ett aktivt föräldraråd.

Ny förskola planeras

En nybyggnation av förskola med plats för cirka 120 barn planeras vid Harabergsområdet. Läs mer om arbetet med hela det området under Aktuella projekt: Ny förskola med mera på Harabergsområdet

Under byggtiden kommer Harabergsgatans förskola att bedriva sin verksamhet i modulerna vid Hjortsbergskolan. Flytt dit kommer att ske i början av år 2021.

Kontakt

  • Harabergsgatans förskola
  • Harabergsgatan 38, 341 36 Ljungby
  • Draken
  • Tel. 0733-75 43 23
  • Trollet
  • Tel. 0733-75 43 19
  • Älvan
  • Tel. 0733-75 43 21
  • Pysslingen
  • Tel. 0733-75 43 22
Kompisgunga
Pedagogisk lek.
Innelek
Utegården

Kommentera