titelbild

Förskolan Haraberget

Ny förskola planeras

En ny förskola med plats för cirka 120 barn planeras vid Harabergsområdet som ska heta Förskola Haraberget. 

Under byggtiden kommer Harabergsgatans förskola att bedriva sin verksamhet i moduler vid Hjortsbergskolan, där vi kommer att vara fram till att den nya förskolan på Harabergsområdet är byggd, det blir preliminärt sommaren 2024.

Det kommunala bostadsbolaget Ljungbybostäder driver byggprojektet och äger byggnaderna. Ljungby kommuns verksamheter kommer att bli hyresgäster i lokalerna för förskola, särskilt boende och centralkök när det står klart. 

Förskolan Haraberget

På förskolan Haraberget vill vi att alla ska känna trygghet och få ett bra bemötande. Vi strävar efter en inspirerande och utvecklande verksamhet, där vi tar vara på barnens nyfikenhet och lust att lära.

Lärande i alla situationer

Förskolan Haraberget är den äldsta förskolan i Ljungby och grundades 1965.
Vi är en mångkulturell förskola, vilket vi ser som en stor tillgång.

Pedagogerna på förskolan ser alla situationer under dagen som möjligheter till lärande. Vårt mål är att alla barn ska utveckla sitt språk, sin matematiska förmåga och sina naturvetenskapliga kunskaper. Vi jobbar kontinuerligt med rim och ramsor för språkträning, matematik, teknik, drama, skapande, experiment och musik. Vi uppmuntrar även barnen att berätta på sitt sätt i våra olika samlingssituationer. Det är viktigt att träna på att våga prata inför en grupp. 

Vi har tre små gårdar och går ofta till andra lekparker eller till den fina skogsmiljön runt Hjortsberget. Barnen får möjlighet till stimulerande utevistelse året om och det utvecklar deras motorik, hälsa, fantasi och ger dem tillfälle att leka med barn i olika åldrar. Förskolan är centralt belägen och har närhet till både natur och olika kultur- och fritidsanläggningar, exempelvis bibliotek och hembygdspark.

Avdelningar

Några gånger per termin träffas hela förskolan och gör något tillsammans som till exempel fira olika högtider, teater eller annat.

1-2 gånger i veckan träffas de äldsta barnen i en grupp som vi kallar Bamsegruppen. Det är en bra förberedelse till förskoleklassen där barnen kommer att vistas i stor grupp med jämngamla barn.

Våra fyra avdelninga: Pysslingen, Älvan, Trollet och Draken är utvidgade syskonavdelningar anpassade för barn i åldrarna 1-5 år.

Kontakt

  Förskolan Haraberget

 • Ågårdsvägen 33, 341 37 Ljungby

  Draken

 • Tel. 0733-75 43 23

  Trollet

 • Tel. 0733-75 43 19

  Älvan

 • Tel. 0733-75 43 21

  Pysslingen

 • Tel. 0733-75 43 22
Avdelning
Pedagogisk lek.
Matsal
innemiljö

Kommentera