titelbild

Fågelsångsvägens förskola

Förskolan ligger i en villa på Fågelsångsvägen på Ekebackenområdet. Vi är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1 till 2,5 år. Utemiljön består av en stor och härlig trädgård med plats och möjlighet för mycket lek och rörelse. Vi har skogen och ängen inom gångavstånd.

Vår vision

På Fågelsångsvägens förskola vill vi att barnen ska ha roligt och få leka mycket. Vi vill att barnen ska tro på sig själva och sin egen förmåga. Barnen ska känna sig trygga och lära sig att samarbeta och känna empati för alla människor runt omkring dem. På vår förskola uppmuntrar vi deras naturliga nyfikenhet och bejakar allas lust att lära och söka kunskap.

  • Hos oss är barnet i fokus och vårt arbetssätt utgår ifrån barnens behov och intressen.
  • Hos oss ska alla barn känna trygghet, respektera och bemöta varandra på ett bra sätt och ha förståelse för att vi alla är olika. "Den gyllene regeln" är för oss vägledande – vi är mot andra som vi vill att de ska vara mot oss.
  • Hos oss känner vi lust och glädje i leken och lärandet, tillsammans och var och en. Vi tror på barnets förmågor och önskar att alla ska vilja, våga och kunna.
  • Hos oss stimuleras barnen till fantasi, vetgirighet, nyfikenhet, kreativitet och får ställa sina egna "kluriga" frågor.
  • Hos oss lägger vi grunden för språket, motoriken och den sociala kompetensen hos det "lilla" barnet.
  • Hos oss gör vi föräldrar delaktiga i vår verksamhet. Hos oss vill ha goda relationer och en bra dialog mellan förskola och hem. Vi försöker vara flexibla, tillmötesgående och respektera vars och ens önskemål. Våra föräldramöten ska kännas givande och meningsfulla.

Surfplattor

På Fågelsångsvägens förskola använder vi surfplattor som ett pedagogiskt verktyg. Barnen använder den för att fota, filma med mera. Barnen kan lära, experimentera och lösa problem med hjälp av surfplattan.

Föräldrasamverkan

Du som förälder är viktig för oss! Vi vill att du känner dig respekterad, är trygg med vår förskolas arbetssätt, att du kontinuerligt får insikt i och har inflytande över vår verksamhet. Du ges möjlighet att delta i förskolans föräldraråd och du kan också göra din röst hörd genom enkäter.

Förskolan stängs under 2020

Just nu pågår nybygge och renovering av flera förskolor i Ljungby tätort. I samband med att de invigs kommer förskolor med endast en avdelning att stängas. Fågelsångsvägens förskola är en av dem men har öppet fram till och med vecka 32 2020.

Kontakt

  • Fågelsångsvägens förskola
  • Fågelsångsvägen 17, 341 42 Ljungby
  • Tel. 0372-78 43 18
  • Mobil: 0733-75 43 18
Pedagogisk sångsamling
Lek utomhus.

Kommentera