titelbild

Ekebackens förskola

Förskolan har  två syskonavdelningar, Fjärilen och Humlan, som samarbetar mycket. Förskolan ligger på Ekebackenområdet i Ljungby med skogen och naturen inpå knuten. Vi tar emot barn från 1-5 år.

Vår vision

På Ekebackens förskola vill vi att barnen ska ha roligt och få leka mycket. Vi vill att barnen ska tro på sig själva och sin egen förmåga. Barnen ska känna sig trygga och lära sig att samarbeta och känna empati för alla människor runt omkring dem. På vår förskola uppmuntrar vi deras naturliga nyfikenhet och bejakar allas lust att lära och söka kunskap.

Vårt arbetssätt

 • Hos oss är barnet i fokus och vårt arbetssätt utgår ifrån barnens behov och intressen.
 • Hos oss arbetar vi för att alla barn ska känna trygghet, respektera och bemöta varandra på ett bra sätt och ha förståelse för att vi alla är olika. "Den gyllene regeln" är för oss vägledande – vi är mot andra som vi vill att de ska vara mot oss.
 • Hos oss stimuleras barnen till fantasi, vetgirighet, nyfikenhet, kreativitet och får ställa sina egna "kluriga" frågor. Som pedagoger undviker vi färdiga lösningar och stimulerar hellre barnen till att tillsammans eller enskilt söka svaren på olika frågetecken.
 • Hos oss känner vi lust och glädje i leken och lärandet, både tillsammans och var och en för sig. Vi tror på barnets förmågor och önskar att alla ska vilja, våga och kunna.
 • Hos oss använder vi oss av massagevila varje dag efter lunch för att främja självkänsla, empati, samspel och trygghet samt ge barnen en möjlighet till återhämtning.
 • Hos oss är det viktigt att du känner dig trygg att lämna ditt barn till förskolan. Vi vill ha goda relationer och en bra dialog mellan förskola och hem där du som vårdnadshavare har möjlighet att vara delaktig och engagerad i verksamheten. Våra föräldramöten ska kännas givande och meningsfulla.

Massagevila

Efter lunch har båda avdelningarna massagevila ca 45 minuter. Då släcker vi ner och tänder batteridrivna ljus och lyssnar till avkopplande musik. Här får varje barn möjlighet att välja om de vill ha massage med olja eller med piggbollar. Barnet har naturligtvis rätt att tacka nej till massagen, men deltar ändå i vilan. Som avslutning på vilan läser vi en saga. Denna stund bidrar till att barnen varvar ner och får nya krafter-det blir ett lugnare tempo på eftermiddagen.

De äldsta barnen är också delaktiga och masserar sina kompisar efter att ha genom gått en liten kurs i enkel massage.

Föräldrasamverkan

Du som förälder är viktig för oss!

Vi vill att du känner dig respekterad, är trygg med vår förskolas arbetssätt, att du kontinuerligt får insikt i och har inflytande över vår verksamhet.

Du ges möjlighet att ha inflytande och vara delaktig i vår utbildning under alla dagliga möten i samband med lämning och hämtning på förskolan och när rektor har ”öppet kontor”. Du kan även göra din röst hörd genom enkäter.

Kontakt

  Ekebackens förskola

 • Ekebacksvägen 21A, 341 42 Ljungby

  Humlan

 • Tel. 0372-78 43 43

  Fjärilen

 • Tel. 0372-78 43 42
Pedagogisk samling utomhus

Kommentera