titelbild

Donationsgatans förskola

På Donationsgatans förskola vill vi ge varje barn trygghet och bästa möjliga utveckling på alla områden. Språket och motoriken är grunden och musik/drama, kreativt skapande och naturupplevelser är viktiga byggstenar i vårt pedagogiska arbete.

Miljö och natur

Det ekologiska tänkandet genomsyrar vårt arbete. Därför är det viktigt för oss att vi har ett eget tillagningskök, där vi lagar mat från grunden. Vi bakar bröd av kravodlat mjöl och köper ekologiska och kravodlade råvaror så långt det är möjligt.

Vi vill väcka nyfikenhet hos barnen och lägga grunden för ett varsamt förhållningsätt till miljö och natur. Ett exempel från verksamheten är att vi har egna hönor på förskolans gård. För ett litet barn kan det betyda mycket att få följa med och mata hönorna och hämta äggen. Hönsen är på förskolan från tidig vår till sen höst. Vi hjälps åt att mata och släppa ut hönorna. Under helgerna passar familjerna hönsgården.

Egen skog

Donationsgatans förskola är naturskönt belägen, med egen skog på gården och består av fem avdelningar, där alla avdelningarna är syskonavdelningar med barn i åldern 1-5 år.

Öppet hela sommaren

Förskolan drivs som en intraprenad vilket ökar möjligheterna för inflytande och delaktighet. Vårt arbete med barnen ska ske i nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Föräldrarna ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten i vår förskola. Föräldrarådet har stort inflytande och påverkar verksamheten på olika sätt. På föräldrarådets initiativ har vi öppet hela sommaren för att öka tryggheten för de barn som behöver omsorg.

Jämställdhet

Donationsgatans förskola vill vara en jämställd förskola, där alla barn bemöts på ett jämställt och respektfullt sätt och alla barn har lika stora möjligheter.

Vi vill ge varje barn en god självkänsla och alla barn ska veta att de är fantastiska precis som de är. Vi pedagoger erbjuder barnen en mångfald av förebilder och skapar lekmiljöer som stimulerar alla barn och som uppmuntrar flickor och pojkar att leka tillsammans. Lekmaterial och böcker ska vara varierat, vi introducerar nytt material och deltar ofta i leken.

Det pedagogiska året

Ett hjul med aktiviteter och traditioner som återkommer varje år.

Kontakt

 • Donationsgatans förskola
 • Donationsgatan 4, 341 35 Ljungby
 • Landet
 • Tel. 0733-75 43 17
 • Svanen
 • Tel. 0733-75 43 16
 • Kojan
 • Tel. 0733-75 43 12
 • Båten
 • Tel. 0733-75 43 15
 • Solen
 • Tel. 0733-75 43 14
 • Kök/Städ
 • Tel. 0733-75 43 13
Pedagogik kring pinnars längd.
Lek i höstlöv.
Bröd bakas på förskolan
Förskolans egna hönor.

Kommentera