titelbild

Kajsa Kavat

Kajsa Kavat är förskolan där barn får tid. Tid att upptäcka, utforska och undersöka i egen takt. Tid att äta i lugn och ro. Tid för lek. Tid för lärande. Tid att gå istället för att åka vagn. Tid för varje barn. Tid för föräldrar. Tid att få vara.

En liten barngrupp och positiv personal gör den första kontakten med förskolevärlden trygg och välkomnande.

Vid måltiderna har vi stora möjligheter till samtal i lugn och ro och får då god språkträning. Vi är ute varje dag, i alla väder. Under hela dagen pågår lek och lärande med aktiv och närvarande personal.

Förskolans målsättning och arbetsplan

Trygghet vill vi ge barnet genom att:

 • ge mycket kroppskontakt
 • visa förståelse
 • visa respekt
 • ha ett gott arbetsklimat
 • ha goda föräldrarelationer med mycket kommunikation
 • noga överväga behov av vikarie
 • prioritera rätt

Tid vill vi ge genom att:

 • använda ordet skynda med stor försiktighet.
 • ge barnet egentid
 • ge barnet matro
 • ge tid för av- och påklädning
 • ge föräldrar tid
 • förbereda inför avbrott av exempelvis lek

Glädje vill vi ge genom att:

 • skratta mycket tillsammans
 • busa tillsammans
 • ha ett tillåtande klimat

Fantasi stimulerar vi genom att:

 • läsa böcker
 • dramatisera
 • leka
 • uppleva natur, närmiljö
 • berätta
 • besöka exempelvis bibliotek
 • regelbundet ta del av kulturutbud som erbjuds

Empati lär vi genom att:

 • föregå med gott exempel
 • förklara vad som är rätt o fel
 • man får bli arg men inte skada andra
 • vuxna tröstar barn och barn tröstar barn.

Självkännedom får vi genom att:

 • se varje barns individuella behov
 • lära barnet fungera i grupp
 • låta barnet växa och finna egna lösningar
 • berömma ofta och förstärka det goda.

Föräldrasamarbete

Som förälder är du alltid en viktig person för ditt barn men även för oss som personal. Du är ALLTID välkommen att vara med oss. Genom kommunikation och möten vill vi bygga upp ett bra förhållande mellan oss.

Föräldrafika inbjuder vi till ett par gånger per år. Då är du extra välkommen att stanna en stund vid hämtning av ditt barn.

Två gånger per år har vi sedan föräldraträffar av olika karaktär.

Viktigast av allt är dock den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi strävar efter att finnas till hands och förmedla hur dagen varit.

Förskolan har upp till två föräldrarepresentanter som väljs på föräldraträffar. Representanterna kallas cirka 2 gånger per år till information. På förskolan används representanter som bland annat "bollplank".

I samråd/arbete med övriga föräldrar har det även ordnats en familjekväll under året.

Kontakt

 • Kajsa Kavat
 • Villagatan 1, 341 30 Ljungby
 • Mobil: 0733-75 43 40
Huset Kajsa Kavat
Skylt Kajsa Kavat

Kommentera