titelbild

Fogdeskolans förskola

Den centrala förskolan med montessoriinriktning

Alla våra fyra avdelningar arbetar montessoriinriktat. Det innebär att vi uppmuntrar barnen till att bli kreativa och självständiga. Miljön på förskolan är anpassad och tillrättalagd för barnen både i storlek och intresse.

Förskolan ligger centralt i Ljungby med närhet till bibliotek, olika lekparker, fina promenadområden runt Lagaån, Ljungbergmuseet och Sagomuseet. Vid påsk och lucia besöker vi särskilda boenden för äldre.

I vårt kök bakas det bröd varje dag, som serveras till frukost och mellanmål. Vi undviker också alla sötsaker och serverar nyttiga mål.

En härlig utemiljö som lockar till lek

Vår miljö är levande och intressant, både inne och ute.

Vi har en lockande och stimulerande utegård som inspirerar till lek och utforskande. På gården finns planteringar och fruktträd tillsammans med kullar som blir härliga pulkabackar på vintern. Vi har en fin cykelslinga som går runt gården, en hörna för lek med naturföremål och en Sinnenas trädgård där barnen kan njuta med alla sina sinnen.

Tekniken som läromedel

Alla avdelningar har tillgång till surfplattor där barnen kan utforska utvalda pedagogiska spel.

Vårt montessoriinriktade arbetssätt

Montessori är en pedagogik som bygger på att ta till vara på barnens nyfikenhet och lust att lära. Materielen och arbetssättet stimulerar utveckling av bland annat motorik, sinnen, intellekt, självständighet och sociala färdigheter.

Varje Montessorimateriel finns endast i ett exemplar. Barnen får då vänta på sin tur eller komma överens om att använda det tillsammans. Det är också viktigt att man vågar göra det man själv vill utan att påverkas av vad andra gör. Vi ger barnen tid så att de kan avsluta en påbörjad aktivitet. Det gör barnen tillfredställda och nöjda.

Vi erbjuder barnen Montessoriaktiviteter som uppdelade i fem områden:

 • praktiska vardagsövningar
 • sensoriska (sinnestränande) materiel
 • språk
 • matematik
 • kultur

Varje område har sin särskilda plats på varje avdelning, men barnen bestämmer själva om de vill sitta vid bord eller på mattor på golvet med materielen.

Föräldraråd

Fogdeskolans föräldraråd består av två representanter från varje avdelning där ett möte hålls cirka två gånger per termin då personal samt förskolechef är närvarande. Föräldrar kan genom föräldrarådet komma med idéer och synpunkter som framförs till Fogdeskolans förskola. Syftet med föräldrarådet är att vara en länk mellan förskola och förskola.

Vid ett par tillfällen varje termin anordnar föräldrarådet olika aktiviteter för barnen med familjer. Exempel på dessa är: Brolopp och utefixarkväll.

Broloppet - ordnas tillsammans med personalen. Barnen springer en runda, vi fikar och sexåringarna "hoppar" ut från förskolan.

Rosa Tornet

Montessori på Rosa Tornet

På avdelningen har vi mycket Montessorimateriel att aktivera sig med. Här styr barnens nyfikenhet, mognad och intresse. Vi försöker att inte avbryta barnen i deras aktiviteter mer än nödvändigt. Därför har våra barn möjlighet att i lång utsträckning själva välja om de ska vara inne eller ute på förmiddagen då inget annat är inplanerat. Aktiviteter läggs ofta strax innan lunch.Vi vill skapa både tid och ro för våra barn att kunna göra det som intresserar dem för stunden.

Barnens inflytande och ansvar

Barnen ska kunna påverka vad de vill göra här. Barnen har god tid att själva leka och använda vårt materiel. Vi har ansvarsbarn varje vecka som hjälper till med bl.a. att mata fiskar, duka, dela frukt, vattna växter m.m.

Pyramiden

På Pyramiden går barn i åldern cirka 2,5-4 år. Verksamheten präglas av att barn i den åldern utvecklar självständighet samt sin förmåga att både fungera enskilt och i grupp.

Här är våra aktiviteter under veckorna:

 • Måndag: Utelek under hela förmiddagen.
 • Tisdag: Vi arbetar med vårt tema i två grupper.
 • Onsdag: varierande: Montessoriarbete, Miniröris, visa-samling, biblioteksbesök.m.m.
 • Torsdag: Vi arbetar med temat i två grupper.
 • Fredag: Varierande: Sångsamling i huset, utflykt, Montessoriarbete m.m.

Montessoripedagogik på Pyramiden

Lite montessoritankar:

 • Varje barn har rätt att utvecklas i sin egen takt och efter egna förutsättningar.
 • Alla barn följer ett visst mönster i sin utveckling s.k. känsliga perioder. Under dessa perioder är de speciellt mottagliga för olika slags kunskap.
 • Ingen kan lära någon annan något
 • Ett barns utveckling kan aldrig forceras
 • Rummen är utrustat med material som är anpassad till barnens behov och hjälper det att utforska först sin nära omgivning senare den yttre omvärlden.
 • Allting har ett samband och vi är beroende av varandra och naturen, "a cosmic education"
 • Barn i åldern två till tre år älskar vardagsövningar, aktiviteter som de ser vuxna utföra t.ex. hälla, ösa, diska, skruva....I aktiviteterna får vi in språkliga, matematiska, tekniska och även motoriska övningar.
 • Vår miljö är öppen, innehållsrik och inbjudande.

Kuben

På Kuben går barn i åldern cirka 2,5-4 år. Verksamheten präglas av att barn i den åldern utvecklar självständighet samt sin förmåga att både fungera enskilt och i grupp.

Här är våra aktiviteter under veckorna:

 • Måndag: Utelek under hela förmiddagen.
 • Tisdag: Vi arbetar med vårt tema i två grupper.
 • Onsdag: varierande: Montessoriarbete, Miniröris, visa-samling, biblioteksbesök.m.m.
 • Torsdag: Vi arbetar med temat i två grupper.
 • Fredag: Varierande: Sångsamling i huset, utflykt, Montessoriarbete m.m.

Kontakt

 • Fogdeskolans förskola
 • Fogdegatan 1, 341 37 Ljungby
 • Guldpärlan
 • Tel. 0733-75 41 11
 • Pyramiden
 • Tel. 0733-75 41 13
 • Rosa Tornet
 • Tel. 0733-75 41 12
 • Kuben
 • Tel. 0733-75 41 15
 • Köket
 • Tel. 0372-78 41 12
Pedagogisk lek.
Kartor och jordglobar
Barn tränar finmotorik
Barn leker med pedagogiskt materiel

Kommentera