titelbild

Specialpedagog

De kommunala förskolorna, grundskolorna och Sunnerbogymnasiet har tillgång till specialpedagoger. Kommunens övergripande specialpedagogerna arbetar i ett team som sitter centralt placerade. Sunnerbogymnasiets specialpedagog är lokalt placerad.

Om du vill veta mer och har frågor kontaktar du rektorn på respektive skola.

Specialpedagogerna arbetar bland annat med:

  • Barn/elevperspektivet 1-19 år.
  • Tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
  • Stöttar och deltar i det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Stöttar vid utredning om elevers behov av särskilt stöd och finns med vid pedagogiska utredningar i samband ev inskrivning i särskolan.
  • Ger handledning och konsultation till pedagogisk personal.
  • Kartlägger hinder och möjligheter i lärmiljön samt följer upp, utvärderar och stödjer utvecklingen av verksamhetens lärmiljöer.
  • Samverkar med övriga centrala elevhälsans professioner och personal på enheterna.
  • Deltar på grundskolornas och Sunnerbogymnasiets elevhälsomöten.

Om du vill veta mer och har frågor om hur specialpedagogerna arbetar och vilka tjänster som erbjuds vänligen kontakta rektorn på respektive förskola/skola/gymnasium eller chef för central elevhälsa Birgitta Bergsten.

Kontakt

  • Kommunens växel
  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera