titelbild

Specialpedagog

De kommunala förskolorna, grundskolorna och Sunnerbogymnasiet har tillgång till specialpedagoger. Kommunens övergripande specialpedagoger arbetar i ett team som sitter centralt placerade. Sunnerbogymnasiets specialpedagog är lokalt placerad.

Om du vill veta mer och har frågor kontaktar du rektorn på respektive skola.

Specialpedagogerna arbetar bland annat med:

 • Barn/elevperspektivet 1-19 år.
 • Tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
 • Stöttar och deltar i det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Stöttar vid utredning om elevers behov av särskilt stöd och finns med vid pedagogiska utredningar i samband ev inskrivning i anpassad skola.
 • Ger handledning och konsultation till pedagogisk personal.
 • Kartlägger hinder och möjligheter i lärmiljön samt följer upp, utvärderar och stödjer utvecklingen av verksamhetens lärmiljöer.
 • Samverkar med övriga centrala elevhälsans professioner och personal på enheterna.
 • Deltar på grundskolornas och Sunnerbogymnasiets elevhälsomöten.

Om du vill veta mer och har frågor om hur specialpedagogerna arbetar och vilka tjänster som erbjuds vänligen kontakta rektorn på respektive förskola/skola/gymnasium eller chef för central elevhälsa Birgitta Bergsten.

Kontakt

  Kommunens kontaktcenter

 • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera