titelbild

Specialpedagog

De kommunala grundskolorna och Sunnerbogymnasiet har tillgång till specialpedagoger. På grundskolorna arbetar specialpedagogerna på alla skolorna i ett team.

Om du vill veta mer och har frågor kontaktar du rektorn på respektive skola.

Specialpedagogerna,

  • arbetar med barnperspektivet 1-16 år
  • tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • kartlägger hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd och genomför pedagogiska utredningar
  • ger handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • följer upp, utvärderar och stödjer utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer
  • samverkar med övriga centrala elevhälsans professioner och personal på enheterna

Du som har barn i våra skolor eller är elev hos oss kan logga in i lärportalen Fronter och hitta mer information från din skola där.

Kontakt

  • Kommunens växel
  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera