titelbild

Skolhälsovård

När barnen börjar skolan tar skolhälsovården (SHV) över efter barnhälsovården (BVC). Alla elever från förskoleklass och upp till gymnasiet erbjuds skolhälsovård av skolsköterska och skolläkare. Skolhälsovården kan på många sätt jämföras med företagshälsovården för vuxna.

Uppdraget är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa, samt att verka för sunda levnadsvanor.

Under studietiden erbjuds eleven tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Utöver dessa finns möjlighet till hälsoundersökningar, samtal, information och utbildning.

Skolhälsovården gör uppföljningar vid hög sjukfrånvaro.

Skolhälsovården erbjuder tidsbegränsad öppen mottagning. Här kan eleverna få råd och stöd i utvecklings- och hälsofrågor.

Vid behov remitterar eller hänvisar vi till olika sjukvårdsinstanser.

Kontakt med skolläkare sker efter bedömning av skolsköterska eller efter förälders önskemål. Tid bokas via skolsköterskan.

Som vårdnadshavare är du välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor gällande ditt barns utveckling och hälsa. Kontaktuppgifter till skolsköterskan på ditt barns skola hittar du på skolans sida i lärportalen Fronter.

All verksamhet är kostnadsfri och frivillig.

Vaccinationer

Vaccinationerna inom skolhälsovården utförs enligt nationella vaccinationsprogrammet som fastställts av Socialstyrelsen.

Skolhälsovårdens vaccinationsprogram omfattar

 • stelkramp, difteri och kikhosta
 • mässling, påssjuka och röda hund
 • HPV (humant papilomvirus)

Skolsköterskor finns på varje skola

Du kan hitta kontaktuppgifter till just din skolas skolsköterska i vår lärportal Fronter. 

Kontakt

 • Kommunens växel
 • Tel. 0372-78 90 00

Kontakt

 • Skolsköterska
 • Astradskolan och Hamnedaskolan
 • Tel. 0372-78 42 56
 • Mobil: 0733-75 42 56
 • Skolsköterska
 • Hjortsbergskolan
 • Tel. 0372-78 41 66
 • Skolsköterska
 • Kungshögsskolan
 • Tel. 0372-78 42 06
 • Skolsköterska
 • Stensbergskolan, Lidhultskolan, Agunnarydskolan och Vittarydskolan
 • Tel. 0733-75 41 76
 • Skolsköterska
 • Åbyskolan och Ryssbyskolan
 • Tel. 0372-78 41 26
 • Mobil: 0733-75 41 26
 • Skolsköterska
 • Bolmsöskolan och Angelstadskolan
 • Tel. 0721-62 81 86
 • Skolsköterska
 • Sunnerbogymnasiet och Ekebackenskolan
 • Tel. 0372-74 40 17
 • Mobil: 0733-75 40 17
 • Skolsköterska
 • Sunnerbogymnasiet
 • Tel. 0372-78 40 16

Kommentera