titelbild

Psykolog

På barn- och utbildningsförvaltningen finns fyra psykologer. De är tillgängliga för alla verksamheter i förvaltningen. Psykologerna ger konsultation, handledning och råd till personal i deras arbete med barn och ungdomar.

Psykologerna utreder och gör utvecklingsbedömningar när barn och ungdomar får svårigheter med inlärningen i skolan. Utredningar och utvecklingsbedömningar görs alltid i samråd med föräldrarna.

Psykologerna arbetar med utveckling och förändring i förskola och skola samt med organisatoriska frågor.

Kontakt

Kommentera