Kurator

I alla kommunala skolor finns det tillgång till kuratorer. Till kuratorn kan elever och föräldrar vända sig med personliga och sociala frågor eller problem.

Kuratorn på respektive skola kan du nå genom kontaktlista nedanför eller. via kommunens kontaktcenter.

Kuratorn hjälper till när livet känns svårt

Kuratorn kan hjälpa dig som elev med till exempel konflikthantering, relationer samt sociala och känslomässiga problem. Det kan vara problem som är i skolan eller problem som är hemma.

Vissa barn söker själva upp kuratorn för samtal, andra barn får hjälp av pedagogerna med kontakten.

Efter en bedömning av kurator kring ålder och mognad samlas ett samtycke in från föräldrar om en regelbunden kontakt behöver upprättas. 

Du som är förälder kan också vända dig direkt till kuratorn om det är något angående ditt barn som du vill prata om.

Kuratorn hjälper till på olika sätt

Hur kuratorn arbetar beror på vilken hjälp som passar för just den eleven som behöver hjälp.

Kuratorn arbetar både med enskilda samtal, samtal i grupp och ibland även i helklass. Samtalen kan ha olika karaktär till exempel konfliktlösning, jagstärkande-, stöd- eller krissamtal.

Sekretess innebär att kuratorn inte berättar vidare

Kuratorn har sekretess och den betyder att de inte för vidare känsliga uppgifter om personliga förhållanden. Sekretessen kan dock brytas vid överenskommelse med elev eller familj att det är okej att föra vidare uppgifter till exempelvis lärare.

Sekretessen gäller inte alltid

Alla som arbetar inom skolan har anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§. Detta innebär att alla som arbetar inom skolan är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om det framkommer någon information kring något barn som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till något barns skydd. Det behöver inte finnas bevis, även misstanke ska anmälas. Denna anmälningsplikt bryter kuratorns sekretess.

Kontakt

  Kurator

 • Astradskolan 7-9
 • Mobil: 0733-75 42 57

  Kurator

 • Åbyskolan 4-9 , Ryssbyskolan och Bolmsöskolan
 • Mobil: 0733-75 41 28

  Kurator

 • Kungshögsskolan 7-9
 • Mobil: 0733-75 42 07

  Kurator

 • Astradskolan F-6, Hamnedaskolan och Agunnarydsskolan
 • Mobil: 0733-75 44 28

  Kurator

 • Kungshögsskolan F-6 och Lidhultskolan
 • Mobil: 0733-75 42 11

  Kurator

 • Ekebackenskolan och Åbyskolan F-3
 • Mobil: 0733-73 99 39

  Kurator

 • Hjortsbergskolan och Angelstadskolan
 • Mobil: 0733-75 44 42

  Kurator

 • Stensbergskolan och Vittarydskolan
 • Mobil: 0733-75 41 74

  Kurator

 • Sunnerbogymnasiet
 • Tel. 0372-78 40 18
 • Mobil: 0733-75 40 18

  Kurator

 • Sunnerbogymnasiet
 • Tel. 0372-78 40 19
 • Mobil: 0733-75 40 19

  Kurator

 • Sunnerbogymnasiet och Anpassade grund- och gymnasieskolan
 • Mobil: 0733-75 43 70

Kommentera