titelbild

Försäkring

Ljungby kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra grupper.

Försäkringen gäller från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2022. För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september det år eleven går ut skolan.

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Läs mer om villkoren i försäkringsbeskedet du hittar här nedan. 

Skadeanmälan görs direkt till Svedea via följande länk: Svedea olycksfallsförsäkring kommun

Kontakt

Kommentera