titelbild

Försäkring

Ljungby kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra grupper.

Försäkringen gäller under hela året. För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september det år eleven går ut skolan.

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Läs mer om villkoren i försäkringsbeskedet du hittar här nedan. 

Skadeanmälan görs direkt till Svedea via följande länk: Svedea olycksfallsförsäkring kommun

Kommentera