titelbild

Försäkring

Ljungby kommun försäkringsbolag för olycksfallsförsäkring är Protector. Olycksfallsförsäkringen gäller för elever, barn och andra grupper inom Ljungby kommuns verksamhetsområde.

Försäkringen gäller dygnet runt för bland annat samtliga barn 0-19 år som är folkbokförda i Ljungby kommun, till och med sista skoldagen.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom.

Åtgärder vid skada:

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Vid behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet krävs ett intyg från behandlande läkare. På intyget ska det stå under vilken tid taxi behövs. Du skickar intyget i samband med skadeanmälan till Protector. Efter bekräftelse från Protector kan du göra beställning av taxiresor.

Skadeanmälan

Du gör skadeanmälan via Protector Försäkrings webbplats.

Du kan också göra skadeanmälan genom att kontakta Protector Försäkring via telefon, e-post eller post:

Kontakt

Kommentera