titelbild

Eftergymnasial utbildning via Campus Ljungby

CIL- Centrum för Informationslogistik numera Campus Ljungby bildades 2001 och byggdes upp på ett nära samarbete mellan Linnéuniversitetet, Halmstad högskola, Jönköpings universitet, regionens näringsliv och offentlig sektor. Campus Ljungby leds av en styrelse som består av representanter från dessa organisationer.

På Campus Ljungby finns både akademiska utbildningar och yrkeshögskola inom flertalet områden med stark koppling till näringslivet som gemensam utgångspunkt. Gemensamt för våra utbildningar är att vi ständigt är lyhörda inför marknadens behov och efterfrågan på arbetskraft.

Vårt nätverk av partnerföretag gör att vi hela tiden kan stämma av innehållet i utbildningarna mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Våra partnerföretag gillar vår utbildningsidé och värdesätter kunskapsutbytet med våra studenter.

Under begreppet Campus Ljungby finns även utbildningar till servicetekniker via Idé och Resurscentrum och fältservicetekniker hos Utvecklingscentrum för servicetekniker. Alla utbildningar finns i samma byggnad och detta möjliggör ett rikt studentliv med en bredd av olika utbildningar.

Centrum för informationslogistik

Centrum för informationslogistik (CIL) är ett nära samarbete mellan bland annat Linnéuniversitetet, regionens näringsliv och offentlig sektor. CIL står för grundutbildning och forskning på universitets- och högskolenivå och har en utvecklad seminarieverksamhet. CIL driver utbildningar i informationslogistik, Magister digital affärsutveckling och International sales & marketing.

Utvecklingscentrum för servicetekniker

Utvecklingscentrum för servicetekniker ägs av branschföretagen och driver yrkeshögskoleutbildningarna Fältservicetekniker mobila arbetsmaskiner och Service management. Man har byggt upp ett eget tekniklabb och verkstäder som är anpassade till branschens utbildningar.

Idé & ResursCentrum

Idé & ResursCentrum driver yrkeshögskoleutbildningar inom teknikområdet och skräddarsydda uppdragsutbildningar direkt till näringslivet. Idé- och ResursCentrum har modern teknisk utrustning i egna lokaler som används till de praktiska momenten i de olika utbildningarna. 

Utbildningar

Mer information om utbildningarna hittar du på respektive utbildningsanordnares webbplats.

Campus Ljungby

Idé och ResursCentrum

Utvecklingscentum för servicetekniker

 

Kontakt

    Utvecklingscentrum för servicetekniker

  • Carina Andersson
  • Tel. 0372-78 00 05
  • Mobil: 0703-53 85 06

Kommentera