titelbild

Eftergymnasial utbildning via Campus Ljungby

Campus Ljungby (tidigare CIL, Centrum för Informationslogistik) bildades 2001 och byggdes upp på ett nära samarbete mellan Linnéuniversitetet, Halmstad högskola, Jönköpings universitet, regionens näringsliv och offentlig sektor. Campus Ljungby leds av en styrelse som består av representanter från dessa organisationer.

Idag samarbetar Campus Ljungby med ett flertal olika lärosäten och utbildningsanordnare över hela landet för att kunna erbjuda både akademiska utbildningar och yrkeshögskoleutbildningar inom flertalet områden med stark koppling till näringslivet som gemensam utgångspunkt. Gemensamt för våra utbildningar är att vi ständigt är lyhörda inför marknadens behov och efterfrågan på arbetskraft.

Vårt nätverk av partnerföretag gör att vi hela tiden kan stämma av innehållet i utbildningarna mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Våra partnerföretag gillar vår utbildningsidé och värdesätter kunskapsutbytet med våra studenter.

Projekt och utveckling på Campus Ljungby

Campus Ljungby är samverkanspartner till IUC Sverige (Industriella UtvecklingsCentra) och representerar IUC i hela Kronobergs län.

IUC utvecklar Sveriges små och medelstora industriföretag 

IUC är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Vi arbetar för att ständigt stärka samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi, regionala och nationella organisationer och myndigheter.

Vi är en företagsnära, rikstäckande organisation med regionala bolag som tillsammans bygger kunskap om industriföretagens behov.

IUC Sverige, läs mer

Fler eftergymnasiala utbildningar i Ljungby

Utvecklingscentrum för servicetekniker 

Utvecklingscentrum för servicetekniker ägs av branschföretagen och driver yrkeshögskoleutbildningen Fältservicetekniker mobila arbetsmaskiner och Service management. Man har byggt upp ett eget tekniklabb och verkstäder som är anpassade till branschens utbildningar.

IRC Yrkeshögskola

IRC Ljungby (IRC Yrkeshögskola) driver yrkeshögskoleutbildning inom teknikområdet och skräddarsydda uppdragsutbildningar direkt till näringslivet. De har modern teknisk utrustning i egna lokaler som används till de praktiska momenten i de olika utbildningarna.

Utbildningar

Mer information om utbildningarna hittar du på respektive utbildningsanordnares webbplats.

Campus Ljungby

IRC Yrkeshögskola

Utvecklingscentum för servicetekniker

 

Kontakt

    IRC Ljungby / IRC Yrkeshögskola

  • Carina Kronstedt
  • Tel. 0372-78 00 10
  • Mobil: 0703-22 70 26

    Utvecklingscentrum för servicetekniker

  • Carina Andersson
  • Tel. 0372-78 00 05
  • Mobil: 0703-53 85 06

Kommentera