titelbild

Kundval i hemtjänsten

Du kan driva ett företag inom hemtjänst i Ljungby kommun. Du ansöker till kommunen om att bli godkänd. Om du uppfyller kraven skrivs ett avtal mellan dig och Ljungby kommun. Därefter får du ta uppdrag inom hemtjänsten och fakturera kommunen för det arbete du utfört.

Ditt företag kan välja att arbeta med service och/eller vård och omsorg. Annonsen för upphandlingen av kundval i hemtjänsten finns på kammarkollegiets webbplats www.valfrihetswebben.se

Ansökan kan enbart göras digitalt via TendSign. Handläggningstiden för godkännande beräknas till en månad.

Starta företag inom hemtjänst

När du ansöker behöver du inte ha någon registrerad firma. Du kan ansöka som privatperson och starta ditt företag senast vid avtalsskrivning. Kommunen har inga krav på någon särskild företagsform. Du kan ha ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller en enskild firma. Flera företag kan slå sig samman och lämna en gemensam ansökan.

Ett kooperativ, en ideell förening kan också få avtal.

Kommunen informerar om din verksamhet

Förutsättningen för att du ska få uppdrag är att enskilda som beviljats hemtjänst väljer ditt företag. Kommunen kommer att informera om ditt och andra företag som är godkända.

Den omsorgstagare som inte vill eller kan välja utförare kommer att få den kommunala hemtjänsten.

Som företagare kan du erbjuda tilläggstjänster som till exempel trädgårdsskötsel. Den enskilda får då information om vilka företag som erbjuder tilläggstjänster och vilka dessa tjänster är. Vi kommer att vara tydliga i vår information om vad som ingår i hemtjänsten och vad som inte ingår.

Kontakt

    Kvalitetsstrateg

  • Patrik Moberg
  • Tel. 0372-78 96 07

    Kvalitetsstrateg

  • Linda Farkas
  • Tel. 0372-78 97 60

Kommentera