titelbild

Elektronisk upphandling

Anbudsgivning

Ljungby kommun strävar efter att förenkla anbudsarbetet för alla berörda parter och använder därför elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyget TendSign.

Systemet är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver endast en enkel registrering på https://tendsign.com. Klicka på "Skapa gratiskonto". 

Manual för registrering och att lämna anbud i TendSign 

Avtalssignering

Ljungby kommun tillämpar elektronisk signering (e-signering) i TendSign vid signering av avtal.

För att kunna utför e-signering i TendSign behöver leverantören ha konto  hos ChamberSigns signeringstjänst CSign som är integrerad i TendSign. 

Konto och signering av anbud och avtal genom TendSign/ CSign är kostnadsfritt för leverantören. Kontot skapas kostnadsfritt hos ChamberSign Sverige AB med e-legitimation. 

ChamberSign rekommenderar att den som skapar kontot använder sin personliga  e-legitimation som utfärdas av bankerna eller Telia. Det är enklast att använda Mobilt BankID som beställs kostnadsfritt hos banken.

Så här registrerar du konto

Registrera kontot vid CSign www.csign.se, klicka på knappen ”Registrera konto” eller gå direkt till https://online.csign.se/Register/Default.aspx, välj ”Baskonto” och fyll i uppgifterna. 

Vid kontoregistrering kontrollerar CSign automatisk firmatecknings-rätter med Bolagsverket genom Soliditet.   

Är den som registrerar kontot firmatecknare är kontot klart att användas direkt. Saknas firmateckningsrätt meddelas detta vid bekräftelsen av konto-registreringen och kontoinnehavaren anmodas att skicka in en fullmakt till ChamberSign.

Fullmaktsmall kan finns hos Csign. Fullmakten kan faxas alternativt skickas per post till ChamberSign. 
Fullmaktsmall från CSign

Alla avtal signeras i TendSign efter att leverantören fått en inbjudan per e-post, därefter arkiveras dessa hos TendSign.   

Fakturering

Kommunens målsättning är att all fakturering ska ske elektroniskt och kommunen ställer därför som krav att all fakturering ska ske enligt svefakturastandard eller fulltextfakturastandard.
Fakturor till kommunen, mer information

Kontakt

  • Upphandlare
  • Emeli Harrysdotter Klasa
  • Tel. 0372-78 90 98
  • Upphandlare
  • Lina Svensson
  • Tel. 0372-78 90 94

Kommentera