Företagsträffar

Miljökontoret bjuder in företag till en miljöträff en till två gånger per år. Vid träffarna informerar miljökontoret exempelvis om ändringar i miljölagstiftning eller aktuella projekt.

Företagsträff på avloppreningsreningsverket

Miljö- och byggförvaltningen, tillsammans med VA-avdelningen bjöd i oktober 2016 in och träffade ett 20-tal företagare som bedriver miljöfarlig verksamhet i kommunen till en miljöträff. VA-avdelningen informerade om avloppsreningsverket och guidade oss genom reningsprocessen. Dessutom informerade miljöavdelningen om det senaste inom tillsynsområdet.

Kontakt

Kommentera