Lägenhetsregistret

Om du äger ett flerbostadshus eller småhus ska du rapportera in nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter enligt lagen om lägenhetsregistret.

Vad är lägenhetsregistret?

Lägenhetsregistret innebär att du som bor i flerbostadshus numera är folkbokförd på din lägenhet. Lägenhetsregistret gör det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för samhällsplanering och forskning.

Vad ska rapporteras in till lägenhetsregistret?

Om du äger ett flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet, är du skyldig att rapportera in förändringar i lägenhetsbeståndet. Uppgifterna ska lämnas in till kommunen senast en månad efter att förändringen har skett.De flesta småhus innehåller bara en bostad och då behöver fastighetsägaren inte rapportera in uppgifter, utan dessa hämtas från fastighetsregistret.

Uppgifter ska lämnas in vid:

  • Nybyggnad
  • Ändrad användning
  • Sammanslagning/delning
  • Rivning

Hur rapporterar jag?

Använd vår e-tjänst; Ajourhållning lägenhetsregister

Vill du hellre använda blankett så finner du den längre ner på sidan. 

Kommentera