titelbild

Grävning i allmän platsmark

Vill du gräva i den allmänna platsmarken måste du först ansöka om grävningstillstånd. Detta gör du via e-tjänst:

Ansökan om grävning i allmän platsmark

 

När du ska gräva i allmän platsmark måste du följa våra bestämmelser för grävning i allmän platsmark.

Kontakt

Kommentera