titelbild

Grävning i allmän platsmark

Vill du gräva i den allmänna platsmarken måste du först ansöka om grävningstillstånd.

Ansök om grävning i allmän platsmark gör du via e-tjänst eller på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Trafik och samhällsplanering och sedan Allmän platsmark.

När du ska gräva i allmän platsmark måste du följa våra bestämmelser för grävning i allmän platsmark.

Kontakt

Kommentera