Tobak, folköl och receptfria läkemedel

Tobaksförsäljning

Den som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunen.

Regler vid försäljning av tobak:

  • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte har fyllt 18 år
  • Tobaksvaror får inte säljas till någon som man misstänker ska lämna över dem till person som inte fyllt 18 år
  • Skyltning om åldersgränser måste finnas på varje försäljningsställe. Skylten ska vara tydlig och klart synbar, minst en skylt ska dessutom vara placerad i direkt anslutning till kassan
  • Försäljning av tobaksförpackningar med felaktig märkning, till exempel utländska varningstexter, eller obefintlig märkning är inte tillåtet
  • Det är inte tillåtet att ha tobaksreklam utanför säljstället eller i skyltfönstret

Mer information finns på folkhälsomyndighetens webbplats och under relaterad information.

Anmälan om tobaksförsäljning gör du på blankett som du hittar på
E-tjänster och blanketter/Företagare och sedan Folköl och tobak.

Rökfria miljöer

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler. Det innefattar lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, allmäna färdmedel, restauranger och serveringsställen, hotell och annat tillfälligt boende samt lokaler dit allmänheten har tillträde.

Det är du som äger eller hyr en lokal som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls.

Folköl

Servering eller försäljning av folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal och där samtidigt mat serveras eller säljs. Du får inte sälja eller servera folköl tillfälligt.

Du behöver inte tillstånd men du måste anmäla att du ska servera eller sälja folköl i din servering eller butik. Kommunen utför tillsynsbesök och tar ut en avgift för detta.

Anmälan om folkölsförsäljning/servering gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Företagare och sedan Folköl och tobak.

Receptfria läkemedel

Om du önskar sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket. Läs mer om att sälja receptfria läkemedel, på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunen har ett kontrollansvar. Vid kontrollen tar kommunen ut en avgift. Om vi upptäcker allvarliga brister vid kontrollen meddelar kommunen Läkemedelsverket.

Kontakt

Kommentera