Markanvisningstävlingar

Vid en markanvisningstävling har du som exploatör möjlighet att lämna in ett anbud. De inkomna anbuden ställs sedan mot varandra och i förhållande till de för området uppställda bedömningskriterierna.

Det kan exempelvis handla om pris, arkitektur, miljöaspekter, upplåtelseform med mera. Vinnaren av tävlingen får erbjudande om att teckna ett markanvisningsavtal som gäller under en begränsad tidsperiod. När avtalstiden har löpt ut ska exploatören bebygga området enligt överenskommet förslag eller lämna tillbaka det anvisade området.

Aktuella markanvisningstävlingar

För tillfället har vi inga pågående markanvisningstävlingar. Men är du intresserad av mark är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Du kan också göra en intresseanmälan på länken nedan, så hör vi av oss när vi har något på gång.

Gör en intresseanmälan för kommande markanvisningar.

Avslutade markanvisningstävlingar

Nedan kan du se avslutade markanvisningstävlingar i Ljungby kommun.

Kommentera