titelbild

Starta livsmedelsverksamhet

Du som säljer eller serverar livsmedel ska se till att de är säkra att äta. Livsmedlen ska vara märkta på rätt sätt och spårbara så att det går att ta reda på ursprunget. Reglerna och kontrollerna finns för att ingen ska bli sjuk av din mat.

Du ansvarar för att uppfylla alla gällande regler. All livsmedelsverksamhet måste ha ett egenkontrollprogram som är anpassat efter verksamheten. 
Egenkontrollprogram, läs mer

Registrering av livsmedelsverksamhet

Innan du får börja sälja eller servera livsmedel ska din verksamhet vara registrerad eller godkänd som livsmedelsanläggning. Kravet gäller alla som på något sätt hanterar livsmedel eller ingår i kedjan av verksamheter för att leverera livsmedel.

Det innebär att både privatperson, förening, organisation eller företag och oavsett vilken typ av livsmedel eller om verksamheten är vinstdrivande eller inte, ska registreras.

Godkännande från olika myndigheter

Beroende på vilken typ av livsmedel som du ska sälja eller servera så ska din anmälan eller ansökan skickas till olika myndigheter som kontrollansvaret.

  • Länsstyrelsen har kontrollansvaret för primärproduktion, det vill säga produkter från jorden, boskapsuppfödning, jakt och fiske.
  • Livsmedelsverket har kontrollansvar för så kallade animalieanläggningar. Det är verksamheter med bearbetade produkter av animaliskt ursprung såsom slakterier, styckningsanläggningar eller rökerier.
  • Kommunen ansvarar för alla andra livsmedelsanläggningar. Det kan vara butiker, restauranger, vattenverk eller mobila verksamheter.

Registrering hos Ljungby kommun

Registrering av livsmedelsanläggning gör du via e-tjänst.

Här finns e-tjänsten för registrering av livsmedelsanläggning. 

Du kan också komma in till miljö- och byggförvaltningen så hjälper vi dig att fylla i alla uppgifter som behövs. Ring eller maila för att boka tid så att det finns någon här som kan hjälpa dig.

Anmälan om registrering ska vara inlämnad till miljö- och byggförvaltningen minst 14 dagar innan du får starta din verksamhet.

Allmänna krav

Du skyldig att skaffa dig kunskap om vilka regler som gäller för just din verksamhet. Det är ditt ansvarar att se till att lagstiftningens krav på säkra livsmedel, märkning och spårbarhet uppfylls. 

Lokal och utrustning

För att få bedriva livsmedelsverksamhet ska lokal och utrustning vara anpassad efter den verksamhet som ska bedrivas. Kontakta fastighetsägaren för att få synpunkter på den planerade verksamheten. Kontrollera med miljö- och byggförvaltningen om du behöver göra en bygganmälan eller söka bygglov.

Kontakt

Kommentera