FörRätt - ny riskklassningsmodell

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Detta innebär att alla livsmedelsföretag måste lämna in uppgifter och klassas om under 2023. Det görs genom en e-tjänst som du hittar länkad här på sidan.

Varför införs nya regler?

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger som ingår i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

När och hur går det till?

 • Senast den 30 september ska du ha registrerat dina uppgifter.
 • Du lämnar enklast uppgifterna som vi behöver genom att använda e-tjänsten för omklassning. E-tjänsten hittar du här.
 • Vi uppskattar att det tar ca 20 minuter för dig att lämna uppgifterna via e-tjänsten.

Förberedelser - innan du lämnar uppgifter i e-tjänsten

 • Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet. Det kan du enkelt kontrollera via Livsmedelverkets webbplats, Reduktion av kontrollfrekvens genom tredjepartscertifiering - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)
 • Övriga uppgifter som är bra att ha till hands är produktionsvolym (exempelvis antal ton utgående mängd livsmedel) och antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

På grund av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

 • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
 • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
 • Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler
 • Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.)

Kostar det något?

Nej, det kommer inte att kosta något att lämna in uppgifter eller att bli omklassad.

Mer om e-tjänsten

Det finns flera fördelar med en e-tjänst.

 • Det blir enklare för dig som företagare att lämna uppgifter. Via e-tjänsten kan du lämna uppgifterna digitalt via din dator eller mobiltelefon i stället för via pappersblankett.

Vad kan du göra i e-tjänsten?

 • Idag kan du endast lämna uppgifter för att få din verksamhet omklassad till de nya reglerna.
 • Framöver kommer ytterligare funktioner som gör det möjligt att dels anmäla registrering av nytt företag enligt de nya reglerna, samt att meddela ändringar i verksamheten. Exempel på ändringar är ägarbyten, ökad produktion eller produktion av nya typer av produkter.

Vem kan använda tjänsten?

 • Du som firmatecknare kan lämna uppgifterna och fylla i e-tjänsten själv.
 • Du som representerar verksamheten men inte är firmatecknare kan också använda tjänsten.
 • Både firmatecknare och annan representant behöver e-legitimation för att logga in i tjänsten.

Kontakt

Kommentera