Jag kan! Kan du?

Det finns många vinster med att få in fler utrikesfödda på arbetsplatserna. Ljungby kommun arbetar med flera jobbspår.

Filmen Jag kan! Kan du? visar på insatser som kommunen gjort för utrikesfödda, insatser som gett resultat på flera nivåer. 

Ljungby kommun har i samarbete med Delegationen för unga och nyanlända till arbete och Arbetsförmedlingen skapat fem olika jobbspår, vilka dessa är presenteras i nedan film. 

Kontakt

Kommentera