titelbild

Välkommen att söka sommarjobb hos oss

Hos oss finns några av Sveriges viktigaste jobb.

Du som får sommarjobb hos oss i socialförvaltningen får ett spännande, utvecklande och roligt arbete. Ett arbete där du gör skillnad. Vi söker vikarier i hemtjänst, på särskilt boende, som personlig assistent, i omsorgen om personer med funktionsnedsättning, psykiatri och inom hemsjukvård.

Om du har frågor om vad arbetet innebär så är du välkommen att höra av dig till Marita Svensson, sektionschef. Du når henne på tel 0372-78 97 18 marita.svensson@ljungby.se

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett intressant, omväxlande och lärorikt sommarjobb där du kommer att träffa människor som behöver ditt stöd och din hjälp. Du kommer även att få många arbetskamrater och goda erfarenheter för ditt kommande arbetsliv. Du kommer att arbeta på egen hand och i team.

Kvalifikationer

Det är en fördel om du går eller har gått omvårdnads-, eller barn- och fritidsprogrammet. Även du som har annan studiebakgrund och andra erfarenheter är välkommen att söka.

Du som söker ska vara intresserad av att arbeta med människor och ha ett gott bemötande. För att arbeta hos oss måste du ha fyllt 18 år. Till hemsjukvården söker vi både dig som är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska och dig som är sjuksköterskestudent och har godkända betyg minst t.o.m termin tre på sjuksköterskeprogrammet. Du som är student har då möjlighet att arbeta som undersköterska tillsammans med våra ordinarie sjuksköterskor i hemsjukvården.

Din personliga lämplighet, din förmåga att mötas och kommunicera, din förmåga att skapa trygghet, din förmåga att ta ansvar och engagera dig är viktigt för oss.

För att få kontinuitet i verksamheten och för dig vill vi att du kan arbeta under perioden juni-augusti.

Hemtjänst och nattpatrull

Många människor vill bo kvar hemma även om förmågan att klara allt på egen hand, minskar. Då kan kommunen erbjuda hemtjänst.

Som omsorgspersonal i hemtjänsten hjälper du omsorgstagarna i deras hem utifrån individuellt beslutade insatser enligt socialtjänstlagen. Insatserna ges för att underlätta i den dagliga livsföringen och i många fall också för att det ska vara möjligt för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet.

Insatserna kan innefatta service, personlig omsorg, sociala aktiviteter samt delegerade hälso och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Inom hemtjänsten arbetar man mycket självständigt, men det kräver också en förmåga att man arbetar tillsammans med sina kolleger i teamet.

Du förflyttar dig med cykel eller bil, beroende på i vilket geografiskt område i kommunen du arbetar.

Inom hemtjänsten arbetar man enligt schema som innefattar både dag och kvällstjänstgöring, samt helger.

Inom nattpatrullen arbetar man även enligt schema, som innefattar helg och nattjänstgöring.

Särskilt boende

Till ett särskilt boende flyttar en person när han eller hon inte längre kan bo kvar i sitt ordinära boende, det kan till exempel bero på att behovet av hjälp och stöd blivit så stort, så att insatsen från hemtjänsten inte längre är tillräcklig. Våra boende är bemannade med personal dygnet runt.

Som undersköterska/vårdbiträde hjälper du till med att stödja våra omsorgstagare med sådant som de inte klarar på egen hand. Insatserna kan innefatta service, personlig omsorg, sociala aktiviteter samt delegerade Hälso- och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Arbetet är schemalagt och innefattar tjänstgöring dag kväll och helg, alternativt nattjänstgöring.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning arbetar vi med att hjälpa personer med funktionsnedsättning att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet innebär bland annat att ge stöd i vardagen till dessa personer samt vara behjälplig med dagliga rutiner såsom olika aktiviteter, personlig omvårdnad och liknande.

Du kan bland annat arbeta på boende, inom personlig assistans, boendestöd och inom daglig verksamhet/dagverksamhet.

Kommentera