titelbild

Examensarbete Aspebacken: från gammalt industriområde till en blandad stadsbebyggelse

Du som student kan göra ditt examensarbete i samarbete med Ljungby kommun, inom ramen för kommunens stadsutvecklingsprojekt ”Studentprojekt Aspebacken. Projektet passar dig som ska skriva kandidat- och magisteruppsats oavsett vilken utbildning du läser.

Ljungby är en kommun som växer, med siktet inställt på 35 000 invånare år 2035. En ökad tillväxt innebär större utmaningar. Vi måste växa smart och hållbart och använda marken i centrala Ljungby på ett effektivt sätt. Just nu bedriver vi ett flertal utvecklingsprojekt i Ljungby kommun. Ett exempel är det vi kallar "Aspebacken". Aspebacken ett tidigare industriområde som står inför en total omvandling. Vad det ska bli är inte bestämt ännu. Bostäder, butiker, kultur, mötesplatser?

Om Aspebacken

Aspebacken är utpekad av kommunen som omvandlingsområden – från ett gammalt industriområde till en mer blandad stadsbebyggelse. En kombination av verksamheter, bostäder och offentliga platser ska bidra till att skapa stadsliv och attraktivitet. 

Visionen för Aspebacken är att skapa Ljungbys populäraste mötesplats med varierat utbud i aktiviteter och faciliteter ett område med liv och rörelse från morgon till kväll, med tydlig identitet och en stark miljöprofil.

Vi vill gärna ha din hjälp

Ljungby kommun ger nu dig som student på högskola eller universitet möjlighet att göra din kandidat- eller magisteruppsats i samarbete med flera av kommunens förvaltningar och bolag. 

Projektet riktar sig till dig som ska skriva din kandidat- eller magisteruppsats oavsett vilken utbildning du läser. Vi vill ha din hjälp att utreda förutsättningarna och komma med förslag på hur området kan utvecklas utifrån de tre hållbarhetsperspektiven – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Du ansvarar tillsammans med din handledare för att föreslå ett ämne för uppsatsen.  Därefter får du en kontaktperson hos Ljungby kommun som bidrar med expertkunskap och hjälper dig med underlagsmaterial.  

Så här gör du om du vill vara en del av "studentprojekt Aspebacken"

För att få möjligheten att medverka i projektet ska du på ett tydligt sätt beskriva hur just din idé kan utveckla Aspebacken. Du som student ansvarar, tillsammans med akademisk handledare på högskolan, för ett lämpligt uppsatsämne. 

Det vi behöver av dig är en tydlig idé om hur du och ditt arbete kan bidra till att utveckla Ljungby kommun. Resultatet av din uppsats kan bidra till stadens utveckling och samhällsnytta för våra invånare. Du får dessutom värdefulla kunskaper och kontakter i arbetslivet som kan stärka ditt CV. Skicka din beskrivning till Pernilla Lydén, kommunstrateg. 

Efter ansökan

För projektet finns en tillsatt projektgrupp med deltagare från kommunens förvaltningar och bolag. Vid ansökningstidens slut kommer projektgruppen gå igenom de ansökningar som har kommit in. Om din idé passar för projektet kommer du att få en kontaktperson med expertkunskap inom projektet. Sedan är det bara att sätta igång.

Kontaktpersonen på Ljungby kommun bistår med underlagsmaterial och expertkompetens omfattande cirka 10 timmar per examensarbete. Denna kontaktperson är inte akademisk handledare.

När din uppsats är godkänd skickar du den till ansvarig kontaktperson på kommunen. Därefter presenterar du ditt projekt muntligt för berörd förvaltning eller avdelning.

Du ansvarar för kontakten med kommunens kontaktperson. Om uppsatsarbetet pausas, avbryts eller inte fullföljs ska du meddela detta till kontaktpersonen på kommunen.

Sekretessavtal kan behövas mellan dig och kommunen när det gäller viss information.

Kontakt

Kommentera