titelbild

Att jobba i Ljungby kommun

I Ljungby kommun är vi öppna, vi är framåt och vi vill. Det betyder att vi håller vad vi lovar, löser problem tillsammans, är modiga och kreativa och har service i fokus. Varje dag utbildar vi barn och unga, hjälper äldre och svaga, håller rent på våra gator och ordnar dricksvatten, hjälper folk att bygga hem, gör vårfint i parkerna, ser till att det finns saker att göra på fritiden, välkomnar turister och besökare och mycket mycket mer. Varje medarbetare hos oss är med och gör skillnad för alla som bor och lever i vår kommun. Vill du ha ett av Sveriges viktigaste jobb? 

Vision och värdegrund styr oss i vårt arbete

Som kommun styrs vårt arbete av en politiskt antagen vision. Visionen just nu är att i Ljungby formar vi framtiden tillsammans med tillägget "35 000 invånare år 2035". Det här innebär att framtiden är något vi skapar genom ett samarbete, både med medborgare, näringslivet, över gränserna inom organisationen och med andra aktörer i vår region. Tillägget visar att vi ser framåt mot en befolkningsökning. 

För att nå visionen har vi en kultur med en värdegrund som ska styra oss i vardagen. Värdegrunden skapar ett gemensamt förhållningssätt och en etisk plattform som grund för det dagliga arbetet. Genom den får vi en vägledning i hur vi bemöter varandra och alla vi möter i vårt arbete. Ljungbys värdegrund är att vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Det innebär bland annat att vi är ärliga, visar respekt, löser problem tillsammans, vi är modiga och kreativa, vi agerar och tar ansvar, har service i fokus och utvecklar och tar tillvara på kompetens. 

Hälsa

Ljungby kommun vill stödja medarbetarna till en bra hälsa. Det gör vi genom aktivitetsbidrag, massagebidrag och hälsoinspiratörer på varje arbetsplats. Blir du anställd hos oss i mer än tre månader får du ett medlemskap i vår personalklubb som anordnar aktiviteter men också erbjuder gratis bad i kommunens badanläggningar, gratis träningspass och rabatter på exempelvis massage. Kommunfullmäktige har också beslutat att hos oss gäller rökfri arbetstid. 

Vår organisation

Med över 2 600 medarbetare inom 250 olika yrken så är vi såklart den största arbetsgivaren i kommunen. Lärare, förskollärare, sjuksköterskor, brandmän, socialsekreterare, ingenjörer av olika slag, bibliotekarier, vaktmästare och administratörer känner du säkert till, men visste du att vi även har scenmästare, badmästare, målare, stadsarkitekt, budget-/skuldrådgivare, reparatörer, driftelektriker och många många fler anställda hos oss? 

Våra medarbetare är spridda över 6 förvaltningar och tre bolag. 
Film från Ljungby kommuns medarbetardag

Kommentera