Vårt vatten håller god kvalitet

Dricksvatten är vårt viktigaste och mest kontrollerade livsmedel. Ljungby kommuns vatten följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier.

Dricksvatten är vårt viktigaste och mest kontrollerade livsmedel. Kommunens vatten följer Livsmedelsverkets kvalitetskriterier. Efter att PFAS har uppmärksammats medialt vill vi poängtera att det inte finns någon anledning till oro. 

-Invånare kan vara trygga med att vattnet från Ljungby kommuns vattenverk håller god kvalitet. Dricksvattnet inspekteras av miljö- och byggförvaltningen som är tillsynsmyndighet och VA-huvudmannen har gjort den provtagning som myndigheten krävt. Provsvaren som tagits har varit långt under vad som räknas som åtgärdsnivå utifrån de gränsvärden som gäller, säger Trond Strangstadstuen som är förvaltningschef på miljö- och byggförvaltningen. 

Under några år har vi noterat viss påverkan av PFAS i marken och därför har miljö- och byggförvaltningen utfärdat ett föreläggande, ett beslut, om att Ljungby kommun ska göra en utredning för att undersöka varifrån det kommer. Denna utredning är ett första steg och utifrån vad den visar kan man sätta in lämpliga åtgärder och förebyggande insatser. Det är av vikt att man sätter in åtgärder där det behövs och inte föregår utredning. Hade det funnits anledning till oro hade åtgärder vidtagits. 

-En del av vårt dagliga arbete är att säkerställa att vi har bra vatten. Våra vattenverk följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten. Det finns ett antal kvalitetskriterier från Livsmedelsverket och utifrån dessa undersöks dricksvattnet regelbundet under produktionen för att säkerställa att det inte innehåller några oönskade mikroorganismer eller kemiska ämnen, säger Pia Davidsson som är VA- och renhållningschef.

Kommentera