titelbild

Radonmätning

Radon är en radioaktiv gas. Radon luktar inte, smakar inget och syns inte. Det enda sättet att ta reda på radonhalten i din bostad är att göra en radonmätning.

Mätningen ska utföras under eldningssäsong mellan den 1 oktober och den 30 april för att vara tillförlitlig. Den vanligaste metoden är spårfilm. Du beställer radonmätare från ett mätlaboratorium och placerar ut dem enligt anvisningarna i minst två rum; sovrummet och det mest använda rummet förutom köket.

Mätning av radon

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ska mätningen av radon i bostäder vara i minst två månader. Ju längre tid desto noggrannare mätning.
Beställning av radonmätare kan du göra genom att kontakta någon av de godkända (ackrediterade) företagen i Swedacs register.

Folkhälsomyndigheten har fastställt ett riktvärde för radon i inomhusmiljön. Riktvärdet, som gäller i bostäder och allmänna lokaler, är 200 Bq/m3.

Radon i dricksvattnet

Radon i vatten påverkar oss genom luften, eftersom radon i vatten avgår till luften till exempel när vi duschar eller diskar. Detta bidrar till att radonhalten i luften ökar. Vi får ett tillskott till den årliga stråldosen av radon. Har man 1000 Bq/l i sitt vatten så bidrar det med cirka 100 Bq/m3 till inomhusluften vid normal vattenanvändning som disk, dusch, matlagning och så vidare.
Om du har frågor om radonsanering läs om det på Boverkets webbplats.

Kontakt

Kommentera