titelbild

Radonmätning

Radon är en radioaktiv gas. Radon luktar inte, smakar inget och syns inte. Det enda sättet att ta reda på radonhalten i din bostad är att göra en radonmätning. Från den 1 juli 2018 kan du söka bidrag för radonsanering.

Mätningen ska utföras under eldningssäsong mellan den 1 oktober och den 30 april för att vara tillförlitlig. Den vanligaste metoden är spårfilm. Du beställer radonmätare från ett mätlaboratorium och placerar ut dem enligt anvisningarna i minst två rum; sovrummet och det mest använda rummet förutom köket.

Mätning av radon

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ska mätningen av radon i bostäder vara i minst två månader. Ju längre tid desto noggrannare mätning. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att radonmätningen görs.
Beställning av radonmätare kan du göra genom att kontakta någon av de godkända (ackrediterade) företagen i Swedacs register.

Folkhälsomyndigheten har fastställt ett riktvärde för radon i inomhusmiljön. Riktvärdet, som gäller i bostäder och allmänna lokaler, är 200 Bq/m3.

Radon i dricksvattnet

Radon i vatten påverkar oss genom luften, eftersom radon i vatten avgår till luften till exempel när vi duschar eller diskar. Detta bidrar till att radonhalten i luften ökar. Har man 1000 Bq/l i sitt vatten så bidrar det med cirka 100 Bq/m3 till inomhusluften vid normal vattenanvändning som disk, dusch, matlagning och så vidare.

Sanering av radon

När en radonmätning visar på ett resultat över gällande riktvärden kan du behöva sanera. Ljungby kommuns miljönämnd har tillsynsansvar enligt bestämmelser i miljöbalken och kan komma att ställa krav på mätning och sanering av radon. 

Läs mer om radonsanering på Boverkets webbplats.

Radonbidrag kan sökas från och med 1 juli 2018

Du som äger och bor i ett småhus (en- eller tvåbostadshus) som behöver radonsaneras kan söka bidrag hos Länsstyrelsen. Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anser vara rimliga för åtgärderna. Du kan få högst 25 000 kronor.

Läs mer on radonbidrag på Boverkets webbplats.

För fastighetsägare och hyresvärdar till flerbostadshus finns i nuläget inga bidrag för sanering.

 

 

 

Kontakt

Kommentera