titelbild

Information på andra språk - Information in other languages

Här kan du ladda ner information om matavfallssortering på andra språk. Informationsbladen finns även att hämta i kommunhuset på Olofsgatan 9 i Ljungby under aktuella öppettider. Du är också välkommen att kontakta oss via telefon eller mail enligt nedan.

This website contains information about food waste sorting in English, German and Arabic. Printed folders are available at the town hall, Olofsgatan 9 in Ljungby, during opening hours. Feel free to contact us by phone or email as below.

Kommentera