titelbild

För fastighetsägare

Du som fastighetsägare ansvarar för sophanteringen i din fastighet och är en viktig länk mellan kommunen och alla som bor under ditt tak. Till hösten börjar alla hushåll i Ljungby kommun sortera matavfall.

Startmaterial till hyresgäster

Sorteringen går ut på att matavfall slängs i en grön påse och restavfall (hushållssopor) i en röd. Påsarna ingår i renhållningstaxan. Den första omgången påsar till era hyresgäster kommer kommunen att leverera till de adresser och i det antal som ni uppger enligt nedan. Utöver påsarna levereras behållare för de gröna påsarna och information till hyresgästerna om hur de ska sortera. Du som äger en fastighet har ansvar för att alla hyresgäster får detta startmaterial. Hur det sker är upp till dig som fastighetsägare att avgöra.

Fyll i uppgifterna!

Du ska ha fått ett brev och en blankett inför sorteringen av matavfall via posten. Vi behöver nämligen några uppgifter av dig för att kunna leverera startmaterialet innan matavfallsinsamlingen startar. Det finns flera sätt att lämna uppgifter: 

  • Fyll i formuläret här på sidan, se nedan
  • Fyll i blanketten (pdf nedan) digitalt och skicka in den via e-post
  • Fyll i och skicka in pappersblanketten

Senast den 27 juni behöver vi uppgifterna för att kunna planera logistiken inför hösten.

Se till att det finns påsar

Även fortsättningsvis är det fastighetsägarens ansvar att det finns påsar tillgängliga till alla hyresgäster. Innan påsarna tar slut hos er hämtar ni nya på Bredemad, där det kommer finnas pallar och lådor för er. Här finns deras öppettider! 

Hur ska jag leverera påsar till alla?

Som fastighetsägare har du både ansvar för och koll på renhållningen i era fastigheter. Dessutom känner ni era hyresgäster, er vardag och er organisation bäst. Därför är det upp till er att avgöra hur påsarna ska delas ut och vilka rutiner ni vill ha kring det. 

Informera - så funkar det i vårt hus

Kommunen skickar ut allmän information till alla hushåll och verksamheter om hur sorteringen går till innan den startar. Men du som fastighetsägare måste upplysa dina hyresgäster om hur man får nya påsar i varje enskild fastighet. 

Gör det lätt att göra rätt!

Vårt jobb är att stötta dig som fastighetsägare och ditt jobb är att stötta dina hyresgäster. Tillsammans ska vi göra det lätt att göra rätt. Det vill säga att sortera matavfallet så det kan bli biogas och biogödsel.

Formulär inför sortering av matavfall

Kontaktuppgifter - steg 1

Uppgifter om fastigheter - steg 2

Fastighet 1

Fastighet 2

Fastighet 3

Fastighet 4

Fastighet 5

Övriga upplysningar - steg 3

Skicka in - steg 4

Blankett inför sortering av matavfall

Kommentera