titelbild

För fastighetsägare

Precis som tidigare ansvarar du för sophanteringen i dina fastigheter, och gällande matavfallssorteringen har du en nyckelroll. Ditt jobb är att stötta dina hyresgäster och vårt jobb är att stötta dig som fastighetsägare. Tillsammans ska vi göra det lätt att göra rätt.

Startmaterial till hyresgäster

Vi har levererat startmaterial (med påsar, behållare och informationsblad) till alla fastighetsägare med flerbostadshus i kommunen. Fastighetsägare har ansvar för att alla hyresgäster får ett startmaterial. Har du inte fått det? Hör av dig till oss!

Se till att det finns påsar

Som fastighetsägare har du ansvar för sophanteringen i era fastigheter. Det innebär att du behöver se till att det finns påsar tillgängliga för alla hyresgäster. Hur påsarna ska delas ut och vilka rutiner som ska finnas kring det är upp till dig. I broschyren som skickats till dig som fastighetsägare finns några tips kring det här. Den finns under relaterad information längst ner på den här sidan.

Så beställer du nya påsar

Gör en beställning innan påsarna tar slut hos er. Det gör ni genom att kontakta VA- och renhållningsavdelningen, se kontaktuppgifter nedan. Efter beställning levereras nya påsar till er på önskad adress inom 14 dagar. 

Informera hyresgästerna om påsar

Information om hur man sorterar ingår i startmaterialet som delats ut. Nedan finns även en affisch som kan skrivas ut och sättas upp på anslagstavlor eller delas ut. Du som fastighetsägare behöver också upplysa dina hyresgäster om hur man får nya påsar hos er.  

 

Kontakt

Kommentera