titelbild

Matavfall

Under januari kommer matavfallssorteringen påbörjas. Våra matrester är nämligen inte vilket skräp som helst, utan en resurs som kan bli biogas och biogödsel. Biogas används som fordonsbränsle och biogödsel kan ersätta konstgödning i jordbruket. Bra för miljön och framtiden!

Sorteringen kommer så småningom att gälla för alla - hushåll, restauranger, storkök, skolor och företag. Men först införs det för hushållen, och därefter för alla verksamheter.  

När vi börjar sortera ska matavfallet läggas i en grön soppåse och restavfallet i en röd. Restavfallet är de vanliga soporna som också brukar kallas brännbart. Både gröna och röda påsar ska slängas på samma ställe som vanligt, i ditt sopkärl eller miljörum. Ingen stor förändring alltså! 

All övrig sortering av förpackningar lämnar du, precis som nu, på en återvinningsstation eller på Bredemad.

Du som bor i villa eller fritidshus

Du kommer att slänga ditt hushållsavfall i samma soptunna som tidigare. Det som skiljer är att du separerar matavfallet från dina övriga sopor. Ditt matavfall ska läggas i en speciell grön påse och dina andra sopor, restavfallet, i en röd påse. Påsarna ingår i ditt sopabonnemang och kostar inget extra. Sopbilen kommer precis som vanligt.

Du som bor i flerbostadshus

Fastighetsägaren/hyresvärden har ansvar för att det finns påsar tillgängliga för sina hyresgäster. Hyresvärden kan ha ett eget lager av påsar, och när det behöver fyllas på hämtas påsar på Bredemad. Det är upp till varje hyresvärd hur påsarna ska delas ut till hyresgästerna.

Alla får startmaterial när det är dags

När matavfallsinsamlingen påbörjas kommer varje hushåll få ett startmaterial. Bor du i villa eller fritidshus delas det ut av kommunen och i flerbostadshus av hyresvärden. Det innehåller gröna och röda påsar, en avfallsbehållare till den gröna påsen för matavfall och information om hur man gör, vad som är matavfall och vad som är restavfall, hur man knyter påsarna, med mera.

När påsarna börjar ta slut

För att få fler påsar ska du som bor i villa eller fritidshus knyta en påse i den färg du behöver runt sopkärlets handtag. Då får du en rulle påsar i önskad färg ovanpå sopkärlet vid nästa tömning. Gör det i god tid! Du som bor i flerfamiljshus får påsar genom din hyresvärd eller bostadsrättsförening. På Bredemads återvinningscentral och i kommunhuset finns också påsar att hämta.

Vart tar påsarna vägen sen?

Avfallet hämtas i soptunnan och körs till en ny sorteringsanläggning som har byggts på Bredemad. På anläggningen sorteras de gröna påsarna med matavfallet för sig och de övriga påsarna för sig. Detta görs automatiskt och fungerar som bäst när den bara behöver sortera påsar. Löst material gör det svårare för anläggningen att fungera. För att minimera risken att påsen öppnas efter att den lämnat ditt sopkärl är det viktigt att du knyter dubbelknut på alla soppåsar. 

Efter sorteringen åker matavfallet vidare till en extern biogasanläggning där det blir biogas och biogödsel. Restavfallet (de röda påsarna) förbränns på Ljungsjöverket och blir till fjärrvärme och el, precis som tidigare. Efter att de gröna påsarna separerats från matavfallet blir själva plastpåsarna också till fjärrvärme och el. 

För storkök, restauranger och övriga företag

Längre fram kommer vi att utöka informationen med hur storkök, restauranger och övriga företag ska göra för att sortera ut matavfall.

Taxan täcker kostnaderna

Renhållningstaxan ska täcka de faktiska kostnaderna för att avfallet ska tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Framtidens avfallshantering ställer högre krav och innebär därmed högre kostnader. Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxan, som kan förändras tidigast 2019.

Övrig sortering

Sorteringsguide

Grovsopor

Miljöbox

 

 

Kontakt

Kommentera