titelbild

Matavfall

Under januari införs matavfallssortering för alla hushåll i kommunen. Våra matrester är nämligen inte vilket skräp som helst, utan en resurs som kan bli biogas och biogödsel. Bra för miljön och framtiden!

När vi börjar sortera ska matavfallet läggas i en grön soppåse och restavfallet i en röd. Restavfallet är de vanliga soporna som också brukar kallas brännbart. Både gröna och röda påsar ska slängas på samma ställe som vanligt, i ditt sopkärl eller miljörum. All övrig sortering av förpackningar lämnar du, precis som nu, på en återvinningsstation eller på Bredemad. Ingen stor förändring alltså! 

Du får startmaterial när det är dags 

Från mitten av januari påbörjas utdelningen av startmaterial till hushållen. Bor du i villa delas det ut av kommunens entreprenör i samband med ordinarie soptömning. I flerbostadshus är det hyresvärden som ansvarar för utdelningen.  Startmaterialet innehåller gröna och röda påsar, en avfallsbehållare till den gröna påsen för matavfall och information om hur man gör - vad som är matavfall och vad som är restavfall, hur man knyter påsarna, med mera.

Du som bor i villa eller fritidshus

Du kommer att slänga ditt hushållsavfall i samma soptunna som tidigare. Det som skiljer är att du separerar matavfallet från dina övriga sopor. Ditt matavfall ska läggas i en speciell grön påse och dina andra sopor, restavfallet, i en röd påse. Påsarna ingår i ditt sopabonnemang och kostar inget extra. Sopbilen kommer precis som vanligt.

Du som bor i flerbostadshus

Fastighetsägaren (hyresvärden/bostadsrättsföreningen) har ansvar för att det finns påsar tillgängliga för sina hyresgäster. Hyresvärden kan ha ett eget lager av påsar, och när det behöver fyllas på levererar kommunen nya efter beställning. Det är upp till varje hyresvärd hur påsarna ska delas ut till hyresgästerna.

När påsarna börjar ta slut

För att få fler påsar ska du som bor i villa eller fritidshus knyta en påse i den färg du behöver runt sopkärlets handtag. Då får du en rulle påsar i önskad färg ovanpå sopkärlet vid nästa tömning. Gör det i god tid! Du som bor i flerfamiljshus får påsar genom din hyresvärd eller bostadsrättsförening. På Bredemads återvinningscentral och i kommunhuset finns också påsar att hämta.

Vart tar påsarna vägen sen?

Avfallet hämtas i soptunnan och körs till en ny sorteringsanläggning som har byggts på Bredemad. På anläggningen sorteras de gröna påsarna med matavfallet för sig och de övriga påsarna för sig. Detta görs automatiskt och fungerar som bäst när den bara behöver sortera påsar. Löst material gör det svårare för anläggningen att fungera. För att minimera risken att påsen öppnas efter att den lämnat ditt sopkärl är det viktigt att du knyter dubbelknut på alla soppåsar. 

Efter sorteringen åker matavfallet vidare till en extern biogasanläggning där det blir biogas och biogödsel. Biogas används som fordonsbränsle och biogödsel kan ersätta konstgödning i jordbruket. Restavfallet (de röda påsarna) förbränns på Ljungsjöverket och blir till fjärrvärme och el, precis som tidigare. Efter att de gröna påsarna separerats från matavfallet blir själva plastpåsarna också fjärrvärme och el. 

Fortsätt med övrig sortering! 

Än så länge är det bara matavfall och restavfall som du kan sortera i din soptunna. Alla förpackningar som kan återvinnas, t.ex. av metall, plast, glas, kartong, tidningar och batterier lämnar du som vanligt på någon av återvinningsstationerna. De sköts precis som tidigare av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Du är såklart också välkommen till kommunens återvinningscentral Bredemad, där du även kan lämna farligt avfall, deponi, elavfall och grovavfall.

Se gärna sorteringsguiden och läs mer om hämtning av grovsopor och miljöbox

 

Kontakt

Kommentera