titelbild

Matavfall

Till hösten kommer vi att införa sortering av matavfall. Våra matrester är nämligen inte vilket skräp som helst, utan en resurs som kan bli biogas och biogödsel. Biogas används som fordonsbränsle och biogödsel kan ersätta konstgödning i jordbruket. Bra för miljön och framtiden!

Sorteringen kommer så småningom att gälla för alla - hushåll, restauranger, storkök, skolor och företag. Men först ut att börja sortera blir hushållen som börjar till hösten. Därefter är det alla verksamheters tur.  

När vi börjar sortera ska matavfallet läggas i en grön soppåse och restavfallet i en röd. Restavfallet är de vanliga soporna som också brukar kallas brännbart. Både gröna och röda påsar ska slängas på samma ställe som vanligt, i ditt sopkärl eller miljörum. Ingen stor förändring alltså! 

All övrig sortering av förpackningar lämnar du, precis som nu, på en återvinningsstation eller på Bredemad.

Du som bor i villa och du som har fritidshus

Du kommer att slänga ditt hushållsavfall i samma soptunna som tidigare. Det som skiljer är att du separerar matavfallet från dina övriga sopor. Ditt matavfall ska du lägga i en speciell grön påse och dina andra sopor, restavfallet, i en röd påse. Påsarna ingår i ditt sopabonnemang och kostar inget extra. Sopbilen kommer precis som vanligt.

Du som bor i flerbostadshus

Fastighetsägaren/hyresvärden har ansvar för att det finns påsar tillgängliga för sina hyresgäster. Hyresvärden kan ha ett eget lager av påsar, och när det behöver fyllas på hämtas påsar på Bredemad. Det är upp till varje hyresvärd hur påsarna ska delas ut till hyresgästerna.

För storkök, restauranger och övriga företag

Under hösten kommer vi att utöka informationen med hur storkök, restauranger och övriga företag ska göra för att sortera matavfall.

Startpaket

Cirka 2 – 4 veckor innan matavfallsinsamlingen påbörjas kommer startpaket att delas ut. Startpaketet kommer att innehålla påsar, avfallsbehållare till påsen för matavfall och information. När påsarna håller på att ta slut får du nya av Ljungby kommun. Du knyter en påse med önskad färg runt sopkärlets handtag. Då lämnas önskad rulle ovanpå sopkärlet. Det går också att hämta nya påsar på Bredemads återvinningscentral eller i kommunhusets reception.

Så här går sorteringen till

Avfallet hämtas i sopkärlet och körs till en ny sorteringsanläggning som ska byggas på Bredemad. På anläggningen sorteras de gröna påsarna med matavfallet för sig och de övriga påsarna för sig. Detta görs automatiskt och fungerar som bäst när den bara behöver sortera påsar. Löst material gör det svårare för anläggningen att fungera. För att minimera risken att påsen öppnas efter att den lämnat ditt sopkärl är det viktigt att du knyter dubbelknut på alla soppåsar.

Om den nya sorteringsanläggningen

På Bredemad kommer vi att bygga en ny sorteringsanläggning under 2017/2018. Den kommer att kunna ta emot 10 000 ton sopor. Sorteringen kommer att ske på Bredemad och matavfallet kommer att köras till en extern biogasanläggning där det blir biogas och biogödsel. Övriga sopor förbränns på Ljungsjöverket och blir till fjärrvärme och el, precis som tidigare.

Taxan täcker kostnaderna

Renhållningstaxan ska täcka de faktiska kostnaderna för att avfallet ska tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Framtidens avfallshantering ställer högre krav och innebär därmed högre kostnader. Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxan, som kan förändras tidigast 2019.

Övrig sortering

Sorteringsguide

Grovsopor

Miljöbox

 

 

Kontakt

Kommentera