Enkätundersökningen Ljungby RentNöje 2019

Din åsikt är viktig för oss och därför vill vi redan nu tacka för att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

Klicka på länken nedan och använd behörighetskoden som finns tryckt på din inbjudan.

Klicka här för att starta enkäten 

• Enkäten går att svara på med dator, läsplatta eller smartphone. Du behöver en modern webbläsare.
• Hur man svarar styr vilka frågor som blir synliga längre fram. Besvara därför frågorna i den följd de står i.
• Det finns inget rätt eller fel svar, svara bara som du tycker så blir det rätt
• När du har svarat på alla frågor, registrerar du dina svar genom att klicka på knappen "Skicka"
• Om du måste avbryta medan du svarar, tex pga tekniska problem, så kan du klicka på länken igen så kan du fortsätta att svara på frågorna

För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget utredarna AB. Har du några frågor eller funderingar angående undersökningen är du välkommen att kontakta projektledare Karin Franzén.

Kommentera