titelbild

Eldning utomhus

Kontrollera brandrisken på Eldningsförbud i Kronoberg på länsstyrelsens webbplats, ladda hem appen Brandrisk ute eller ring 0470-186 80. Du får inte elda om det råder eldningsförbud.

Elda grenar och kvistar

Om det inte är eldningsförbud får du elda mindre mängder tunna torra grenar och kvistar (vedartat trädgårdsavfall). Riset måste vara torrt så att det inte orsakar störning från rök och lukt. Ingen annan typ av trädgårdsavfall så som löv och gräs får eldas. Ur miljösynpunkt är det bäst att du kompostera trädgårdsavfallet. Du kan också lämna det till återvinningscentralen Bredemad.

Avfall får du inte elda

Annat avfall som byggbråte och förpackningar får inte eldas upp eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och bildas giftiga restprodukter. Förbudet gäller alla, både företag och privatpersoner. Elda upp byggnader är detsamma som olovlig rivning och inte tillåtet. Rivning av byggnader kräver att du har rivningslov.

När du ska elda

Var försiktig när du eldar:

 • Kontrollera brandrisken, du får inte elda om det är eldningsförbud.
 • Elda på en plats där elden har svårt att sprida sig.
 • Förbereda för att kunna släcka. Det ska finnas ett vattenförråd och något att ösa vattnet med.
 • Elda lite i taget, då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen blir lägre. Dessutom blir det mindre rök och elden är lättare att släcka.
 • Kontrollera efteråt att ingen glöd finns kvar. Använd mycket vatten och besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden är helt släckt.

Eldningsförbud

Vid eldningsförbud råder förbud mot att göra upp öppen eld utomhus. Var också försiktig med annan aktivitet som kan innebära en brandrisk.

 • Förbudet gäller även iordningställda eldstäder, om dessa inte godkänts av kommunens räddningstjänst.
 • Eldning med grillkol/briketter för matlagning är tillåten i grill på ben eller motsvarande som inte kan överföra värmen till brännbart underlag.
 • Engångsgrillar är inte tillåtet.
 • Förbudet gäller också användning av pyroteknisk utrustning (till exempel fyrverkerier) utomhus.

Undantag från eldningsförbud

Kontakta räddningstjänsten för att ansöka om undantag från det generella eldningsförbudet.

Räddningstjänsten gör då en bedömning av:

 • Lokala förhållanden, hur ser brandriskprognosen ut just där ni önskar elda? Har det kommit nederbörd lokalt?
 • Vindprognosen, styrka och riktning
 • Spridningsrisk, hur ser aktuella markförhållanden ut?
 • Vart tar eventuellt gnistregn vägen?
 • Er organisationen runt aktuell eldning, har ni till exempel förmåga att bevaka och själva släcka mindre bränder?
 • Dina förberedelser i övrigt

Kontakt

 • Räddningstjänsten Ljungby
 • Vakthavande
 • Tel. 0372-78 91 75

Kommentera