titelbild

Eldning utomhus

Kontrollera brandrisken på Eldningsförbud i Kronoberg på länsstyrelsens webbplats, ladda hem appen Brandrisk ute eller ring 0470-186 80. Du får inte elda om det råder eldningsförbud.

Eldningsförbud

Vid eldningsförbud råder förbud mot att göra upp öppen eld utomhus. Var också försiktig med annan aktivitet som kan innebära en brandrisk.

 • Förbudet gäller även iordningställda eldstäder, om dessa inte godkänts av kommunens räddningstjänst.
 • Eldning med grillkol/briketter för matlagning är tillåten i grill på ben eller motsvarande som inte kan överföra värmen till brännbart underlag.
 • Engångsgrillar är inte tillåtet.
 • Förbudet gäller också användning av pyroteknisk utrustning (till exempel fyrverkerier) utomhus.

Undantag från eldningsförbud

Kontakta räddningstjänsten för att ansöka om undantag från det generella eldningsförbudet.

Om du störs av eldning utomhus

Kontakta i första hand den som eldar eller äger fastigheten där eldningen sker. Om problemet kvarstår kan du kontakta miljö-och byggförvaltningen som i sin tur kan begränsa eller förbjuda eldning. 

Trädgårdsavfall, grenar och kvistar

Att elda för att bli av med ditt trädgårdsavfall är olämpligt. Dina grannar och andra människor i närheten kan störas av röken. Välj istället att kompostera ditt trädgårdsavfall, ha abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall eller lämna in det till Ljungby kommuns återvinningscentral Bredemad.

Om det inte är eldningsförbud får du elda mindre mängder tunna torra grenar och kvistar (vedartat trädgårdsavfall). Inget annat trädgårdsavfall som löv och gräs får eldas då det bildas mycket rök med hälsofarliga partiklar.

Råd om du eldar utomhus

 • Ha alltid uppsikt över elden.
 • Tänk på platsen för eldning. Elden ska inte kunna sprida sig till närliggande byggnader eller annat som kan börja brinna.
 • Inom eldningens avstånd bör det inte finnas brandfarliga varor eller likanande.
 • Undvik att elda när det blåser. Du får inte elda när det blivit mörkt.
 • Du måste ha släckutrustning nära till hands till exempel vattenslang, vattenkannor och krattor/räfsor.
 • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska du ha möjlighet att kunna larma räddningstjänsten via 112.
 • Var noga med att släcka elden ordentligt när du är klar. Gör gärna en efterkontroll efter ett par timmar.
 • Ta alltid hänsyn till dina grannar. Tänk på att många kan må dåligt av röken från elden.

Avfall du aldrig får elda

Det är aldrig tillåtet att elda avfall såsom träbråte, papper, plast, förpackningar med mera eftersom det bildas partiklar och ämnen som är skadliga både för din egen hälsa och för miljön. Förbudet gäller alla, både privatpersoner och företag. Att elda upp byggnader är detsamma som olovlig rivning och inte tillåtet. Rivning av byggnader kräver att du har rivningslov. Avfall som är för stort för att lägga i ditt egna avfallskärl lämnas till återvinningstationen Bredemad.

Kontakt

 • Räddningstjänsten Ljungby
 • Vakthavande
 • Tel. 0372-78 91 75

Kommentera