titelbild

Eldning utomhus

Kontrollera brandrisken

Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla i skog och mark och kontrollera brandrisken innan du tänder en eld. Det gör du enkelt på något av följande sätt:

Var försiktig om du väljer att tända en eld. Du bär ansvaret om du startar en brand. 

Vid eldningsförbud 

Om inget annat anges gäller följande vid eldningsförbud:

 • Eldning och grillning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse är förbjudet.
 • Det är tillåtet att grilla: 
  • vid fasta grillplatser. Med fast grillplats menas en plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.
  • på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.

Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig och att all tillåten grillning sker under eget ansvar. 

Råd om du eldar utomhus

 • Ha alltid uppsikt över elden.
 • Tänk på platsen för eldning. Elden ska inte kunna sprida sig till närliggande byggnader eller annat som kan börja brinna.
 • Inom eldningens avstånd bör det inte finnas brandfarliga varor eller likanande.
 • Undvik att elda när det blåser. Du får inte elda när det blivit mörkt.
 • Du måste ha släckutrustning nära till hands till exempel vattenslang, vattenkannor och krattor/räfsor.
 • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska du ha möjlighet att kunna larma räddningstjänsten via 112.
 • Var noga med att släcka elden ordentligt när du är klar. Gör gärna en efterkontroll efter ett par timmar.
 • Ta alltid hänsyn till dina grannar. Tänk på att många kan må dåligt av röken från elden.

Om du störs av eldning utomhus

Kontakta i första hand den som eldar eller äger fastigheten där eldningen sker. Om problemet kvarstår kan du kontakta miljö-och byggförvaltningen som i sin tur kan begränsa eller förbjuda eldning. 

Trädgårdsavfall, grenar och kvistar

Att elda för att bli av med ditt trädgårdsavfall är olämpligt. Dina grannar och andra människor i närheten kan störas av röken. Välj istället att kompostera ditt trädgårdsavfall, ha abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall eller lämna in det till Ljungby kommuns återvinningscentral Bredemad.

Om det inte är eldningsförbud får du elda mindre mängder tunna torra grenar och kvistar (vedartat trädgårdsavfall). Inget annat trädgårdsavfall som löv och gräs får eldas då det bildas mycket rök med hälsofarliga partiklar.

Avfall du aldrig får elda

Det är aldrig tillåtet att elda avfall såsom träbråte, papper, plast, förpackningar med mera eftersom det bildas partiklar och ämnen som är skadliga både för din egen hälsa och för miljön. Förbudet gäller alla, både privatpersoner och företag. 

Att elda upp byggnader är detsamma som olovlig rivning och inte tillåtet. Rivning av byggnader kräver att du har rivningslov. Avfall som är för stort för att lägga i ditt avfallskärl lämnas till återvinningstationen Bredemad.

Kontakt

 • Räddningstjänsten Ljungby
 • Vakthavande befäl
 • Tel. 0372-78 91 75

Kommentera