titelbild

Återvinningsstationer

Det är inte kommunen utan Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna.  FTI är ansvariga för att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige. 

Det är inte tillåtet att lämna hushållsavfall (sopor) vid återvinningsstationerna. Anmälan om nedskräpning vid återvinningsstationer görs till FTI.

Sök återvinningsstation på FTI:s webbplats här kan du också se en karta som visar var stationerna är placerade. 

Om du har frågor om förpackningar och återvinningsstationer ska du kontakta FTI;

  FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)

 • Kundtjänst
 • Tel. 0200-88 03 11

Lämna tidningar, förpackningar och batterier

På återvinningsstationerna kan du i olika behållare lämna:

 • Tidningar och trycksaker
 • Pappersförpackningar
 • Färgade och ofärgade glasförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Batterier

Återvinningsstationer i Ljungby stad

Du hittar återvinningsstationer i Ljungby stad vid:

 • ICA Maxi, Drottninggatan
 • Garvaren, Skånegatan (vid Hammarrondellen)
 • Ingo-macken, Märta Ljungbergsvägen-Harabergsgatan
 • Bredemad återvinningscentral

Återvinningsstaioner på övriga orter

Du hittar återvinningsstationer också på dessa orter:

 • Angelstad - badplatsen
 • Agunnaryd - Brånavägen (cirka 100 m söder om lanthandeln)
 • Hamneda - Marknadsvägen-Sunnerborgsvägen
 • Kånna - vid brofästet
 • Lagan - Föreningsgatan-Parkgatan
 • Lidhult - Unnarydsvägen (vid bensinmacken)
 • Ryssby - Storgatan (mitt emot hotellet)
 • Södra Ljunga - vid affären
 • Tannåker - bakom brandstationen
 • Vittaryd - Göthbergs väg (gamla stationen) 

Återvinning av glas

Glasåtervinning finns även på följande platser

 • Bolmen - mitt emot campingplatsen
 • Dörarp - mitt emot lekplatsen
 • Odensjö - p-platsen mitt emot före detta affären

Kontakt

  FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)

 • Kundtjänst
 • Tel. 0200-88 03 11

Kommentera